Chwilio'r wefan
English

Artistiaid o Abertawe i arddangos eu gwaith mewn sioe fawr yn y ddinas

Bydd dros 200 o artistiaid o Abertawe'n arddangos eu gwaith ar y cyd mewn sioe fawr a gynhelir yn Oriel Gelf Glynn Vivian y ddinas o ddydd Sadwrn.

Open2018

Dewiswyd 245 o eitemau ar ôl i dros 400 o artistiaid gyflwyno'u gwaith yng nghystadleuaeth flynyddol Abertawe Agored.

Caiff y celfweithiau eu harddangos yn yr oriel rhwng 7 Rhagfyr a 23 Chwefror, a bydd llawer ohonynt ar werth fel rhan o'r arddangosfa.

O'r holl artistiaid yr arddangosir eu gwaith, dewiswyd tri ohonynt i ennill gwobr. Caiff yr enillwyr eu cyhoeddi ym mharti agoriadol yr arddangosfa am 2pm ar 7 Rhagfyr. Croeso i bawb.

Cystadleuaeth gelf flynyddol yw Abertawe Agored sy'n agored i unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn Abertawe (SA1-SA9). Mae'n dathlu pob math o gelf a chrefftau.

Rhagor o wybodaeth:www.orielglynnvivian.org

Llun Gwesteion yn mwynhau digwyddiad lansio Abertawe Agored 2018 yn Oriel Gelf Glynn Vivian y ddinas. Llun gan Matt Wright

Wedi'i bweru gan GOSS iCM