Chwilio'r wefan
English

Codi'r llenni! Golwg cyntaf ar sut y gall trysor hanesyddol gael ei adfywio

Datgelwyd cynlluniau i adfer ac addasu adeilad hanesyddol Theatr y Palas Abertawe.

PalaceInteriorNew

Bydd y cynlluniau'n cynnwys newid yr adeilad 132 mlwydd oed yn adeilad chwe llawr trawiadol newydd a fydd yn gartref i fusnesau technoleg a chreadigol cyffrous newydd.

Nawr mae gan y cyhoedd gyfle i fynegi barn am y cynlluniau.

Maent yn dangos adeiledd yr adeilad yn cael ei gynnal, gyda'i nodweddion hanesyddol gwreiddiol yn cael eu cadw a'u hadfer a nodweddion hanesyddol eraill yn cael eu hailosod.

Mae'r tu mewn yn cynnwys lloriau mesanîn sy'n edrych i lawr ar y llwyfan - fel y byddai cynulleidfaoedd y theatr wedi gwneud yn y gorffennol.

Caiff balwstradau'r awditoriwm eu hailgyflwyno a'u hadfer. Caiff y llwyfan ei gadw er mwyn galluogi perfformiadau bach. Byddai detholiad o seddi renciog yn cael eu cadw i ffurfio seddi cymdeithasol ac ardal gyflwyno.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM