Chwilio'r wefan
English

Peiriannau talu newydd yn cael eu gosod ym meysydd parcio talu ac arddangos y cyngor

Bydd peiriannau talu newydd yn cael eu gosod mewn meysydd parcio talu ac arddangos ar draws y ddinas dros yr wythnosau i ddod.

Pay and Display Machine Upgrade 01

Mae Cyngor Abertawe wedi gwario £280,000 ar genhedlaeth newydd o beiriannau a fydd yn derbyn arian parod a thaliadau â chardiau digyffwrdd ac a fydd yn haws nag erioed i'w defnyddio.

Bydd y gwaith arfaethedig yn cael ei wneud fesul cam dros yr ychydig wythnosau nesaf, gan ddechrau gyda'r meysydd parcio mwyaf prysur yng nghanol y ddinas a ger y traethau.

Caiff 72 o beiriannau eu gosod yn holl feysydd parcio talu ac arddangos y cyngor gan gynnwys y Mwmbwls, Gŵyr a chanol y ddinas Roedd y rhaglen hon i fod i gychwyn ym mi Ebrill. Ond cafodd ei hoedi oherwydd pandemig y Coronafeirws a nawr, gan fod cyfyngiadau wedi cael eu llacio, bydd contractwyr yn gallu dechrau gweithio ar y safleoedd cyn gynted â phosib.

Pay and Display Machine Upgrade 04 Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, y bydd y peiriannau newydd yn ei gwneud hi'n bosib i bobl dalu am barcio drwy ddull o'i dewis.

"Rydym yn gwybod bod yn well gan rai i pobl dalu gydag arian parod, felly mae'r gwasanaeth hwnnw wedi'i gadw. Ond bydd hefyd yn bosib i bobl dalu gyda'u cerdyn debyd neu gredyd, yn ddigyffwrdd, a fydd yn helpu i gyflymu'r broses dalu a lleihau unrhyw giwiau wrth fannau talu.

Ychwanegodd, "Mae'r peiriannau newydd hyn yn fuddsoddiad sylweddol yn ein meysydd parcio, ar ben y £280,000 a wariom yn gwella'n meysydd parcio a weithredir ag atalfa yng nghanol y ddinas a'r safleoedd parcio a theithio yn gynharach eleni.

"Bydd croeso mawr i'r peiriannau talu ac arddangos newydd hyn a fydd yn fwy cadarn na'r hen rai a oedd yn treulio, y cawsant eu fandaleiddio ac y ceisiwyd eu dwyn ar sawl achlysur.

"Apeliwn at bobl i drin y peiriannau newydd hyn â pharch. Maen nhw'n cynnig gwasanaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg ac maen nhw'n hawdd iawn i'w defnyddio."

Yn ogystal â buddsoddi mewn cenhedlaeth newydd o beiriannau talu mewn meysydd parcio ledled y ddinas, mae'r cyngor hefyd yn cynnig ap MiPermit ar gyfer ffonau clyfar. Mae'n caniatáu i bobl sy'n defnyddio meysydd parcio talu ac arddangos i dalu drwy ddefnyddio'u ffonau clyfar ac mae wedi bod ar gael ers mis Tachwedd. Ers hynny, mae'r gwasanaeth wedi cael ei ddefnyddio mwy na 40,000 o weithiau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM