Chwilio'r wefan
English

Cyffro wrth i becynnau ras 10k Bae Abertawe Admiral gael eu dosbarthu

Caiff miloedd o becynnau ras eu dosbarthu i redwyr ras 10k Bae Abertawe Admiral dros y dyddiau nesaf.

10k18

Mae'r pecynnau'n cynnwys rhif personol ar gyfer y ras â sglodyn cofnodi amser electronig ar y cefn, label bag, taleb crys t a manylion am sut i lawrlwytho'r arweiniad i ddiwrnod y ras.

Erbyn hyn, gwerthwyd pob lle ar gyfer y ras flynyddol, a gynhelir ddydd Sul 22 Medi. Bydd tua 5,000 o redwyr yn cymryd rhan.

Cyngor Abertawe sy'n cynnal y digwyddiad, ac mae'n cael ei noddi gan Admiral am y bedwaredd flwyddyn ar ddeg yn olynol. Yn ogystal â'r ras 10k, mae rasys iau 1k a 3k , ras gadair olwyn 10k a ras y masgotiaid 100m ar gyfer elusennau.

Bydd croeso i wylwyr o 8.30am ar y diwrnod mawr. Cynhelir y rasys iau rhwng 9.15am a 10am, mae'r brif ras 10k yn dechrau am 11am ac mae ras y masgotiaid yn dechrau am 11.10am. Mae'r holl rasys yn dechrau y tu allan i faes rygbi San Helen.

Ewch i www.swanseabay10k.com/cy i gofrestru neu i gael rhagor o wybodaeth. 

Llun: Delwedd o ras 10K Bae Abertawe Admiral blaenorol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM