Chwilio'r wefan
English

Arbenigwr celf o'r ddinas yn helpu i drysorau'r DU fynd ar daith

Mae arbenigwr celf o Abertawe wedi cydweithio â'r Amgueddfa Brydeinig i greu arddangosfa unigryw.

KatyFreer

Mae Katy Freer, swyddog arddangosfeydd Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe, yn guradur ar y cyd ar gyfer arddangosfa'r Amgueddfa Brydeinig, Pushing Paper: contemporary drawing from 1970 to now.Mae'n cynnwys gwaith gan artistiaid dawnus, enwog megis David Hockney, Tracey Emin a Grayson Perry.

Agorodd yr arddangosfa, sy'n edrych yn fanwl ar arlunio dros y 50 mlynedd diwethaf, yn yr Amgueddfa Brydeinig ar 12 Medi, a bydd yn mynd ar daith i Durham, Orkney a de Swydd Efrog. Disgwylir i'r arddangosfa fod yn y Glynn Vivian o ganol mis Medi tan ddiwedd mis Tachwedd y flwyddyn nesaf.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n hyfryd gweld ein staff yn gweithio ledled y DU, ac rwy'n canmol Katy am y cydweithrediad hwn."

Mae Katy Freer wedi gweithio yn y Glynn Vivian ers 14 o flynyddoedd. Cyn hynny, bu'n gweithio fel dyluniwr graffeg ar gyfer cyhoeddwr llyfrau.

Dyma'r tro cyntaf i'r Amgueddfa Brydeinig gyd-guradu arddangosfa gydag amgueddfeydd partner eraill yn y DU i arddangos celfweithiau cyfoes o'i chasgliad o brintiau ac yna mynd â nhw ar daith.

Llun: Katy Freer, swyddog arddangosfeydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM