Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2018

TogetheratChristmas2018

Cefnogaeth a chinio am ddim yn uno cymunedau dros y Nadolig

Mae Abertawe yn uno er mwyn lledaenu hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen yn ystod digwyddiad Nadolig arbennig.

Online_killay

Cyrsiau am ddim i helpu pobl i wneud y mwyaf o we-ddyfeisiau

Bydd cyfle i'r rheiny sydd wedi derbyn dyfeisiau megis tabledi android, iPads a chyfrifiaduron fel anrhegion Nadolig y mae angen help arnynt wrth ddysgu sut i wneud y mwyaf ohonynt drwy ymuno ag un o'r cyrsiau am ddim ym mis Ionawr a mis Chwefror a gynhelir gan Gyngor Abertawe.

Tan-y-lan_artist_impression

Cabinet i drafod cynllun ysgolion newydd a bach

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe am gymeradwyaeth i adeiladu ysgolion newydd addas ar gyfer dwy ysgol gynradd Gymraeg yn y ddinas.

Penyrheol_comp

Arolygwyr yn canfod bod ysgol gyfun yn perfformio'n dda ym mhob maes

Mae Ysgol Gyfun Penyrheol yn ysgol gwbl gynhwysol lle mae ansawdd yr addysgu'n cael effaith gadarnhaol ar ddisgyblion, yn ôl arolygwyr.

JessGlynne101218

Jess Glynne i ddechrau haf llawn hwyl yn Abertawe yn 2019

Mae haf Abertawe 2019 yn addo bod yn un anhygoel ar ôl i'r gantores Jess Glynne gyhoeddi mai hi fydd un o'r sêr enwog cyntaf i berfformio ym Mharc Singleton ym mis Gorffennaf.

Guildhall

Blaenoriaethu cyllid ar gyfer ysgolion, y gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau rheng flaen

Bydd Cyngor Abertawe'n diogelu gwasanaethau rheng flaen ac yn rhoi cyllid uniongyrchol gwerth £3.8m ychwanegol i ysgolion fel rhan o'i gynigion cyllidebol ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Play_heroes

Yr Arglwydd Faer yn diolch i arwyr chwarae Abertawe

Mae'r Arglwydd Faer wedi diolch i wirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser i gefnogi cyfleoedd chwarae i blant ar draws Abertawe.

National exercise scheme

Ymarfer corff yw'r ffisig perffaith i wella cleifion yn gynt

Mae cynllun sy'n argymell ymarfer corff i gleifion sy'n ceisio goresgyn salwch neu sy'n gwella ar ôl iddynt gael llawdriniaeth wedi newid bywydau cannoedd o bobl yn Abertawe er gwell.

Swansea Council Logo (Portrait)

Ymchwiliad ar y cyd i dorri coed yn Abertawe

Mae ymchwiliadau'n mynd rhagddynt yn Abertawe ar ôl i goeden 160 mlwydd oed a warchodwyd gael ei thorri heb ganiatâd.

openreach SFF 1

Abertawe i elwa o fand eang ffeibr llawn o'r radd flaenaf

Bydd miloedd o gartrefi a busnesau yn Abertawe'n elwa o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Openreach.

Electric Vans 01

Cyngor wedi'i enwi fel enillydd yng ngwobrau Green Fleet y DU

Cydnabuwyd ymdrechion Cyngor Abertawe i fod yn fwy gwyrdd yn ystod seremoni wobrwyo Brydeinig pan nodwyd bod ganddo'r cerbydlu gwyrdd gorau yn y DU ar gyfer sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Penguin101218

Dewch i sglefrio iâ - a brysiwch!

Mae sesiynau hygyrch ar gael ar gyfer pobl sy'n dwlu ar hwyl yr ŵyl ond sy'n chwilio am awyrgylch mwy hamddenol wrth sglefrio iâ ar lyn Nadolig Abertawe.

Stereophonics111218

Stereophonics yn rocio yn Abertawe'r haf nesaf

Bydd STEREOPHONICS - un o'r bandiau Cymreig gorau erioed - yn perfformio ym Mharc Singleton yr haf nesaf.

Siopwyr yn elwa o Ffordd y Brenin glir ar gyfer y Nadolig

Mae masnachwyr canol dinas Abertawe yn annog siopwyr i fanteisio ar Ffordd y Brenin sy'n glir o waith ffordd.

Plantasia External

Dyfodol disglair wedi'i gynllunio ar gyfer atyniad yn Abertawe

Mae Plantasia, un o atyniadau poblogaidd Abertawe, ar fin croesawu dyfodol disglair.

Swansea Council honours women's suffrage campaigner

One hundred years to the day after the first general election in which women were able to vote, Swansea Council honoured one of the women who helped to bring it all about.

Bin Bags

Cynigion newydd yn cael eu hystyried i annog mwy o bobl i ailgylchu

Bwriedir cyflwyno mesurau newydd i annog mwy o breswylwyr yn Abertawe i ailgylchu gwastraff cartref.

TogetherAtXmas18

Gweini Hwyl yr Ŵyl yn Neuadd Brangwyn i bobl mewn angen

Daeth Abertawe ynghyd i ledaenu hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen yn ystod digwyddiad Nadoligaidd arbennig.

Broadway Junction

Transport funding aims to improve 'bottleneck' junction in Swansea

Plans to help ease congestion at a traffic bottleneck in Swansea are set to be approved.

Trading Standards Shoes for Homeless

Free trainers and shoes offered to homeless at Christmas Brangwyn event

Dozens of pairs of shoes and trainers confiscated during trading standards raids are being offered to the homeless in Swansea

Swansea Council Logo (Portrait)

Diddordeb gan gwmnïau i gyflwyno'r Morlyn Llanw

Mae nifer o gwmnïau mawr wedi dangos diddordeb mewn cyflwyno Morlyn Llanw Bae Abertawe.

Plantasia

Dyfodol disglair yn yr arfaeth i Plantasia

Mae Plantasia, un o atyniadau poblogaidd Abertawe, ar fin croesawu dyfodol disglair.

Gendros_estyn

Caring and supportive school praised by inspectors

A primary school in Swansea has been praised for its very caring and supportive ethos that means pupils are happy and feel they are valued.

indoor_ice_rink

Get your skates on to see in the new year

There'll be a festive first for Swansea on Monday night - you'll be able to see in a new year whilst skating on the city's own rink.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM