Chwilio'r wefan
English

Tridiau'n unig sydd ar ôl i fynegi barn cychwynnol am hen safle Oceana

Tridiau'n unig sydd ar ôl i'r cyhoedd roi mewnbwn cychwynnol ar gynlluniau cyffrous ar gyfer safle hen glwb nos Oceana.

Mae arolwg i bobl fynegi eu barn wrth Gyngor Abertawe am y cynigion cynnar ar gyfer adeilad busnes a hamdden uwch-dechnoleg yn dod i ben ddydd Gwener, 27 Medi. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 30 Awst.

Teitl gweithredol y datblygiad yw 71 a 72 Ffordd y Brenin a adwaenwyd o'r blaen fel y Pentref Digidol.

Mae'r prosiect, a arweinir gan Gyngor Abertawe, yn rhan o gynllun ehangach i adfywio Ffordd y Brenin. Mae'n rhan o Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau, a gaiff ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gallwch ddweud eich dweud am 71 a 72 Ffordd y Brenin drwy fewngofnodi  i  www.abertawe.gov.uk/71a72FforddYBrenin

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM