Chwilio'r wefan
English

Pobl fusnes ifanc yn derbyn cyfleoedd newydd diolch i brosiect cyllido torfol

Bydd menter newydd Cyllido Torfol Abertawe yn helpu pobl ifanc i feithrin eu sgiliau fel entrepreneuriaid.

YoungDragons

Mae ymgyrch i godi arian trwy ddefnyddio cynllun Cyngor Abertawe wedi cyrraedd ei tharged ac mae bellach yn ceisio ehangu'r gystadleuaeth Her Menter Ysgolion Cynradd Abertawe ar gyfer ysgolion cynradd ledled y ddinas.

Cynhelir y gystadleuaeth gan sefydliad Young Dragons Abertawe, ac mae'n gofyn i athrawon a busnesau ddod at ei gilydd i helpu disgyblion o ddwsinau o ysgolion i fynd â syniad creadigol o'r bwrdd lluniadu i'r farchnad.

Ers sefydlu'r wefan cyllido torfol tua phum mis yn ôl, mae'r prosiect wedi denu dros 30 o ernesau cefnogaeth ariannol, gyda chyfanswm o dua £18,500. Mae hyn yn cynnwys ernes gwerth £5,000 gan Gyngor Abertawe ac ernes gwerth £2,000 gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Andrew Stevens, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad, "Rwy'n canmol pawb sy'n rhan o Her Menter Ysgolion Cynradd Abertawe am yr ymdrech gwych hwn.

"Mae'r fenter cyllido torfol hon gan y cyngor tua 7 mis oed yn unig ond mae eisoes yn rhoi cyfleusterau a gwasanaethau newydd i breswylwyr."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM