Chwilio'r wefan
English

Adeiledd dur yr arena'n newid nenlinell Abertawe am byth

Mae nenlinell Abertawe wedi newid am byth wrth i sgerbwd dur enfawr arena dan do newydd y ddinas ac adeiladau cysylltiedig gael eu cwblhau.

ArenaThree

Dechreuodd y gwaith ar fframiau datblygiad Abertawe Ganolog - Cam Un sy'n werth £135m ar ddiwedd mis Ebrill.

Nawr, pedwar mis yn ddiweddarach, mae ffrâm yr arena wedi'i chwblhau ar hen faes parcio Oystermouth Road gyda fframwaith maes parcio aml-lawr ar ochr arall y ffordd. Mae'r maes parcio aml-lawr newydd yn sefyll uwchben maes parcio aml-lawr y Cwadrant gerllaw.

Ar yr un ochr o'r ffordd â'r maes parcio aml-lawr, mae adeiledd tal arall a fydd yn cynnig cartrefi newydd a lle masnachol. Drws nesaf i'r arena mae gwaith yn datblygu ar faes parcio deulawr a fydd yn cynnwys parcdir mawr ar thema'r arfordir gyda lleoliad bwyd a diod mewn arddull pafiliwn.

Cysylltir dwy ochr y cyfadeilad â phont dirnod ysblennydd newydd a fydd yn helpu cerddwyr a beicwyr i groesi'r brif ffordd.

Ymhlith y cyntaf i weld y gwaith dur gorffenedig yn agos oedd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, a Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, Julie James.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM