Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2018

Huw_edwards_lon_las

Y darlledwr Huw Edwards yn agor YGG Lôn Las

Bu'r darlledwr Huw Edwards yn ymweld ag adeilad ysgol gynradd Gymraeg diweddaraf Abertawe heddiw i gwrdd â disgyblion a staff i ganfod sut maent wedi ymgartrefu yno.

Counterfeit Goods

Peidiwch â chael eich twyllo gan nwyddau ffug y Nadolig hwn

Mae siopwyr yn Abertawe sy'n chwilio am fargen yn ystod tymor yr ŵyl yn cael eu hannog i osgoi Nadolig ffug drwy beidio â phrynu nwyddau amheus.

The Gower Glossary

Geirfa Gŵyr

Mae llyfr newydd yn helpu i ddiogelu nodweddion pwysig cornel hanesyddol o Gymru.

Wild Flowers

Chweched flaenoriaeth y cyngor yn bwriadu amddiffyn yr amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Amddiffyn a gwneud y mwyaf o adnoddau naturiol a bioamrywiaeth ein dinas sydd wrth wraidd blaenoriaethau Cyngor Abertawe ar gyfer y dyfodol.

Western_bay-adoption

Help ar gael i bobl sydd am fabwysiadu

Mae adnodd newydd sbon bellach ar gael i bobl sydd am fabwysiadu plant yn Abertawe a'r ardal gyfagos.

Parc y werin

Cais am faes pentref ym Mharc y Werin yn cael ei wrthod

Mae arolygydd o Lywodraeth Cymru wedi gwrthod cais am faes pentref ym Mharc y Werin, Gorseinon.

Ysgol Gyfun Gŵyr

Dosbarthiadau ychwanegol ar yr arfaeth mewn ysgol gyfun sy'n ffynnu

Disgwylir i gynlluniau cychwynnol ar gyfer gwaith gwella sylweddol yn un o ysgolion cyfun Cymraeg Abertawe gael eu harddangos i'r gymuned y mis nesaf.

Tan-y-lan_artist_impression

Cynlluniau ar gyfer ysgol Gymraeg newydd i gael eu harddangos

Gall pobl ddysgu mwy am gynlluniau i adeiladu ysgol newydd sbon ar gyfer YGG Tan-y-lan yn ystod 2 sesiwn galw heibio a gynhelir cyn bo hir.

Christmas

Mae Siôn Corn yn dod i'r dref ddydd Sul

Ymhen ychydig ddyddiau bydd sioe fwyaf Siôn Corn yn dechrau yng nghanol dinas Abertawe

Diamond_project

Pobl ifanc i dderbyn Gwobr Diana

Mae cynllun sy'n helpu plant sy'n derbyn gofal gan Gyngor Abertawe i ddysgu mwy am fywyd yn y brifysgol er mwyn eu hysbrydoli, codi eu dyheadau ac i fagu eu hyder a'u hunan-barch wedi ennill Gwobr Diana.

Leon spearheading beach-front sports academy

Leon yn arwain academi chwaraeon glan môr

Mae cyn-seren yr Elyrch, Leon Britton, yn arwain academi chwaraeon newydd mewn lleoliad cyffrous a fydd yn agor ar lannau Abertawe.

Fiona_Hughes

Coffi a sgwrs yn arwain at gefnogaeth a newidiodd fywyd gweithiwr rhyw

Pan gyfarfu Fiona Hughes ag Alice am baned a sgwrs ar fainc sy'n edrych dros y llyn ym Mharc Brynmill, ni allai'r naill fenyw ddychmygu sut y byddai'n newid bywyd y fenyw ifanc.

war bench guildhall

Abertawe'n Cofio

Mae ein dinas yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf gyda chyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau'r wythnos hon.

Housing

Strategaeth yn ceisio mynd i'r afael â digartrefedd

Mae Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi ei Strategaeth Digartrefedd sy'n nodi cynlluniau uchelgeisiol sy'n ceisio atal digartrefedd a chefnogi pobl sy'n cysgu ar y stryd yn ystod y cyfnodau caled yn eu bywydau.

Adult Learner

100 o ddigwyddiadau dysgu am ddim ar gael ledled y ddinas fel rhan o'r ŵyl

Mae mwy na 100 o ddigwyddiadau am ddim yn cael eu cynllunio fel rhan o ŵyl ar draws y ddinas i arddangos a dathlu dysgu i bob oed yn Abertawe'r wythnos nesaf.

Library Display

Mae mwy o oedolion yn cofrestru i ddysgu

Mae cynnydd wedi bod yn nifer yr oedolion sy'n cofrestru i ddysgu sgiliau newydd a gwella hen sgiliau yn Abertawe.

GlynnVivian180918

Oriel Abertawe'n annog pobl i bleidleisio dros wobr

Mae'r rheiny sy'n dwlu ar gelf yn Abertawe'n cael eu hannog i gefnogi cais oriel y ddinas am gydnabyddiaeth genedlaethol newydd.

SirPeterBlakeByJaneSimpson

Arwr celf byd-eang yn ychwanegu lliw at gystadleuaeth Abertawe

Bydd eicon y byd celf Peter Blake yn cael ei bortreadu gan artistiaid o bob gallu ar draws Abertawe.

SwanseaMarina051118

Gobaith am wobr genedlaethol i Ardal Forol Abertawe

Mae Ardal Forol Abertawe yn y ras ar gyfer gwobr fawr sy'n cydnabod rhai o'r amgylcheddau trefol gorau.

DewiGriffiths081118

Yn eisiau! Eich pleidleisiau dros dimau a sêr chwaraeon arweiniol Abertawe

Mae'r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad â Freedom Leisure ar agor.

Safle eiconig yn Abertawe'n cael bywyd newydd - Distyllfa Gymreig enwog i ddatblygu atyniad newydd i ymwelwyr ar ôl derbyn £3.5m gan y Loteri Genedlaethol

Caiff adeilad hanesyddol y Tŷ Pŵer yn Abertawe ar safle Gwaith Copr yr Hafod ei drawsnewid o ganlyniad i dderbyn £3,567,400 gan y Loteri Genedlaethol.

keep it to 3

Ymgynghoriad ar gynlluniau i hybu ailgylchu yn Abertawe

Mae cynigion i ddargyfeirio miloedd o dunelli o ddeunydd y gellir ei ailgylchu o sachau du yn Abertawe yn cael eu cyflwyno i'r cyhoedd ar gyfer ymgynghoriad.

Electric Vans 01

Cerbydau trydan ar y rhestr fer ar gyfer prif wobrau trafnidiaeth

Mae Cyngor Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr genedlaethol i gydnabod ei gerbydlu o faniau trydan.

White Ribbon Day - Lee Trundle and Ali Morris

Yr Elyrch a'r Gweilch yn cefnogi digwyddiad rhuban gwyn

Bydd cefnogwyr Dinas Abertawe yn cael eu hannog i wrthwynebu trais domestig a ffurfiau eraill o gam-drin fel rhan o Ymgyrch Diwrnod y Rhuban Gwyn.

Arena060818

Prif waith adeiladu arena Abertawe i ddechrau yng nghanol 2019

Mae gwaith ar gyfadeilad arena ddigidol yr edrychir ymlaen yn eiddgar ato'n datblygu'n unol â'r amserlen.

FreeParking271118

Cynigion parcio am ddim ar gyfer Dydd Sadwrn Busnesau Bach

Rhoddir hwb ychwanegol i fasnachwyr canol dinas Abertawe cyn Dydd Sadwrn Busnesau Bach ar 1 Rhagfyr.

TabernacleVertical

Busnesau'n cael eu hannog i ddod at ei gilydd a meddwl yn lleol

Mae grŵp newydd yn ceisio helpu i hybu masnach yn un o gymunedau mwyaf hanesyddol Abertawe.

Don't drink and drown

Dathlwyr yr ŵyl yn cael eu hannog i fod yn ofalus ger dŵr

Gan fod tymor y partïon Nadolig bellach ar ei anterth, mae pobl Abertawe'n cael eu hatgoffa eto am beryglon yfed gormod o alcohol yn agos at ardaloedd o ddŵr.

Seren yr ŵyl! Arddangosfa gocos y farchnad yn dod i'r brig

Enwyd y Rotwnda Gocos enwog yn ardal fwyaf atyniadol Marchnad Abertawe'r Nadolig hwn!

craig cefn parc homes

Technoleg newydd ar gyfer byngalos y cyngor

Mae technoleg fodern sy'n arbed ynni'n cael ei gosod mewn rhes o chwe byngalo'r cyngor mewn cymuned yn Abertawe mewn ymgais i leihau biliau ynni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM