Chwilio'r wefan
English

Swansea Council services suspended from 18 March to help the community fight coronavirus include: museums, galleries, outdoor leisure and recreation facilities, theatres, libraries,  community centres. Details: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafirws. Thanks for your support.

theatre masks

Theatr Penyrheol

Mae Theatr Penyrheol yng nghalon Gorseinon ac yn rhan o Ganolfan Hamdden Penyrheol sydd y drws nesaf i Ysgol Gyfun Penyrheol.

Mae Theatr Penyrheol yn theatr gymunedol sy'n cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a sioeau bob blwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys sioeau ffasiwn, achlysuron preifat, dramâu, sioeau talent a sioeau megis High School Musical, Annie a Cinderella yn ogystal â'r pantomeim a'r Ŵyl Ddawns flynyddol.

Yn ogystal â'r prif awditoriwm a'r llwyfan, ceir ystafelloedd gwyrdd a stiwdio ddrama/dawns yn Theatr Penyrheol. 

Digwyddiadau yn Theatr Penyrheol

Gwybodaeth am ba ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd i ddod yn Theatr Penyrheol.

Y Swyddfa Docynnau

Os mai'r theatr sy'n gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiad, gellir eu harchebu dros y ffôn, yn bersonol neu ar-lein.

Cynllun Seddi Theatr Penyrheol

Penderfynwch lle hoffech eistedd cyn archebu'ch tocynnau neu dewch o hyd i'ch sedd cyn cyrraedd y theatr.

Llogi'r Lleoliad

Gellir llogi Theatr Penyrheol yn breifat ac ar gyfer digwyddiadau corfforaethol.

Gwybodaeth am y Theatr

Nifer y lleoedd, parcio, cyfleusterau bar, staffio a mynediad i'r anabl

Wedi'i bweru gan GOSS iCM