Chwilio'r wefan
English
theatre masks

Theatr y Grand Abertawe

Mae amrywiaeth eang o sioeau ac arddangosfeydd i bawb eu mwynhau yn Theatr y Grand Abertawe.

Theatr Grand

Swansea Grand Theatre LogoGellir prynu tocynnau yn ein Swyddfa Docynnau, drwy ffonio 01792 475715, yn un o'n Hasiantau Tocynnau, neu gallwch eu harchebu ar-lein trwy ddefnyddio ein system swyddfa docynnau gyfrifiadurol. Cymorth gydag  archebu tocynnau ar-lein

I dderbyn newyddion am sioeau a digwyddiadau sydd i ddod yn Theatr y Grand Abertawe

Gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio, e-bostiwch marchnatagrand.abertawe@abertawe.gov.uk gyda'ch cyfeiriad post llawn. Fel arall, gallwch ffonio'r Swyddfa Docynnau.

Rhif minicom y swyddfa docynnau yw 01792 654456.  Teipdestun ar gyfer cwsmeriad a nam ar eu clyw.
Am wybodaeth mynediad llawn, ewch i'r dudalen fynediad.

Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau:

Llun - Sad, 12.00 Canol dydd - 15 munud ar ôl dechrau perfformiad dyddiau sioe.

Llun - Sad 12.00 Canol dydd - 6.00pm dyddiau sioe.

Sul 1 awr cyn perfformiad

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook, Instagram a YouTube.

Rydym wrthi'n ceisio dod o hyd i weithredwr newydd ar gyfer ein gwasanaethau bar ac arlwyo. Yn ystod y cynfod byr hwn, ni fyddwn yn gweini bwyd, ond gallwch fwynhau gwasanaeth diodydd wrth y bar er mwyn cael lluniaeth cyn y perfformiad ac yn ystod yr egwyl. I gael rhagor o wybodaeth am ein chwiliad am weithredwr newydd, cliciwch yma - 
https://www.abertawe.gov.uk/article/47617/Yn-eisiau-Arbenigwyr-arlwyo-ar-gyfer-lleoliadau-celfyddydol-y-ddinas

Wedi'i bweru gan GOSS iCM