Chwilio'r wefan
English

Andy Plaice, Phil Rix a Paul Dickerson - tîm ailgylchu

Mae Andy, Phil a Paul yn annog preswylwyr i ailgylchu. Maent yn cynorthwyo gydag unrhyw bryderon neu faterion mewn perthynas â rheoli gwastraff. Maent yn helpu pobl i ddeall mwy am ailgylchu.

Andy Plaice, Phil Rix and Paul Dickerson (recycling)

Darllenwch yr hyn maent yn eu dweud am eu rolau:

Andy Plaice, swyddog hyrwyddo ailgylchu

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Mae'n helpu i gadw eu hardaloedd lleol yn lân ac yn daclus. Mae'n helpu'r amgylchedd ehangach hefyd.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Gwybod fy mod i wedi helpu'r amgylchedd a bod y cyhoedd yn gallu gweld ein bod yn ymrwymedig i'n swyddi.

Pryd y dechreuodd weithio i'r cyngor
Awst 2014.

Yn flaenorol
Rheolwr warws yn y busnes nwyddau cartref Eddershaws.

 

Phil Rix, prentis rheoli gwastraff

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Casglu deunyddiau i'w hailgylchu.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Bod allan yn y gymuned ac ymdrin â'r cyhoedd.

Pryd y dechreuodd weithio i'r cyngor
Bûm yn casglu gwastraff o 2015 cyn i fi ddod yn brentis rheoli gwastraff ym mis Mawrth 2018.

Yn flaenorol
Gwaith cynnal a chadw yn y busnes nwyddau cartref Eddershaws.

 

Paul Dickerson, prentis rheoli gwastraff

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Pan fyddaf yn siarad ar sail un-i-un ag aelod o'r cyhoedd, gallaf esbonio materion sy'n ymwneud â gwastraff ac ailgylchu iddynt. Mae hyn yn eu helpu i ddeall mwy am y mater a'r manteision o anfon llai o sbwriel i safle tirlenwi.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Rwy'n mwynhau siarad â'r cyhoedd a'u helpu i ddeall ailgylchu.

Pryd y dechreuodd weithio i'r cyngor
Mawrth 2018.

Yn flaenorol
Roeddwn i wedi bod yn gweithio yn safle byrnu'r cyngor yn Llansamlet drwy asiantaeth am chwe blynedd; dysgais i bob agwedd ar swyddi gwahanol.

 

Lleoliad y llun Stryd Hanover, Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM