Chwilio'r wefan
English

Siop Trysorau'r Tip yn mynd ar-lein

Mae Trysorau'r Tip, un o gyrchfannau siopa mwyaf poblogaidd Abertawe o ran chwilio am fargeinion, yn mynd ar-lein.

Tip Treasures Device Repair
Tip Treasures - reuse shop
Tip Treasures Device Repair
Tip Treasures - reuse shop

Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn llif o ymholiadau gan breswylwyr sydd am wybod pryd mae'r siop yng nghanolfan ailgylchu  Llansamlet yn ailagor.

Ac er nad oes dyddiad wedi'i bennu i'w hailagor eto, mae'r siop bellach ar agor am fusnes ar eBay, gyda rhai o'i chynigion gorau'n mynd ar werth.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, fod rhai aelodau o staff sydd fel arfer yn gweithio yn y siop wedi cael eu hailgyfeirio i gefnogi gwasanaethau ailgylchu eraill yn ystod y pandemig.

Mae staff eraill yn gweithio i wella adeilad y siop fel y bydd cwsmeriaid yn cael gwell profiad yno pan fydd yn ailagor.

Meddai'r Cynghorydd Thomas, "Gwyddwn fod pawb yn gweld eisiau Trysorau'r Tip a byddwn yn ailagor cyn gynted ag y gallwn fel ei bod yn ddiogel i gwsmeriaid a staff.

"Ond diolch i arferion ailgylchu preswylwyr, rydym yn dal i gael rhai eitemau o safon y mae ein timau yn gallu eu hadnewyddu a'u rhoi ar werth am brisiau isel iawn. Byddai llawer o'r eitemau hyn wedi cyrraedd safle tirlenwi yn y pen draw neu wedi cael eu torri'n ddarnau ar gyfer sgrap.

"Mae ein timau yn helpu i leihau gwastraff drwy gynnig y nwyddau adnewyddedig hyn am brisiau fforddiadwy ar eBay yn lle. Bydd unrhyw elw'n cael ei ddefnyddio i gynnal y gwasanaeth poblogaidd hwn."

Mae setiau teledu sgrîn wastad, consolau gemau, celfi, offerynnau, unedau sain a seinchwyddwr, peiriannau torri gwair, sugnwyr llwch a llawer mwy ar gael. Mae pob eitem drydanol wedi'i phrofi i sicrhau ei bod yn gweithio ac yn ddiogel, a chaiff pob un ei werthu gyda mis o warant.

Mae James Gear yn un o'r technegwyr trydanol sydd fel arfer yn gwneud atgyweiriadau a phrofion diogelwch ar eitemau a roddwyd. Mae e' wedi bod yn brysur yn helpu i redeg y gwasanaeth ar-lein newydd gyda gweddill y tîm ac mae'n dweud ei fod wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol.

Meddai, "Mae'r gwasanaeth ar-lein newydd wedi'n helpu i gyrraedd cynulleidfa newydd sbon ar draws Abertawe ac ymhellach, gan gynnwys llawer o bobl nad ydyn nhw erioed wedi ymweld â'r siop.

"Mae'n rhywbeth rydym yn gobeithio gallu'i ddefnyddio ar gyfer eitemau mwy arbenigol pan fydd normalrwydd yn ailddechrau, ochr yn ochr â'r gwasanaeth siop arferol a phoblogaidd

Er mwyn cynnal trefniadau cadw pellter, bydd eitemau a werthir ar eBay ar gael i'w casglu o'r siop ar amser a gytunwyd gyda'r cwsmer.

Gall preswylwyr roi eitemau  i'w hailddefnyddio sy'n cynnwys celfi, offer trydanol, beiciau a chyfarpar chwaraeon yng nghanolfannau Llansamlet a Chlun.

I gael gwybod beth sydd ar gael yn siop Trysorau'r Tip ar-lein, ewch i  https://www.ebay.co.uk/usr/swanseacouncil

Wedi'i bweru gan GOSS iCM