Chwilio'r wefan
English

Masnachu yn yr awyr agored: Hwb newydd i ddiwydiant lletygarwch Abertawe

Cyngor Abertawe wedi rhoi hwb newydd i'r diwydiant lletygarwch.

WindStPave

Mae wedi diddymu costau trwyddedu ar gyfer byrddau a chadeiriau ar balmentydd caffis yng nghanol y ddinas am weddill y flwyddyn ariannol.

Bydd hyd yn helpu busnesau wrth iddynt frwydro i ddychwelyd ar ôl y cyfyngiadau symud a bydd yn dod â bywyd ychwanegol i strydoedd canol y ddinas.

Cefnogir y mudiad gan BID Abertawe (Ardal Gwella Busnes), sy'n gweithio gydag aelodau ar draws canol y ddinas i'w helpu i gael trwyddedau er mwyn iddynt gynnig gwasanaethau ar yr ardaloedd palmantog ger eu mangreoedd.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Wrth i ni gadw pobl yn ddiogel, rydym am helpu busnesau y gorau gallwn yn ystod y cyfnod heriol hwn.

"Drwy gael gwared ar y costau hyn tan fis Ebrill gallwn arbed miloedd o bunnoedd i'r busnesau hyn a rhoi cyfle gwell iddynt ffynnu yn y ddinas yn dilyn llacio'r cyfyngiadau symud."

 

  •  
Wedi'i bweru gan GOSS iCM