Chwilio'r wefan
English

Beth sydd nesaf ar gyfer Cynllun Abertawe Ganolog - Cam Un sy'n werth £135m?

Gyda'r gwaith wedi'i gwblhau ar fframiau dur enfawr y prosiect, mae'r ffocws allweddol yn troi nawr at waliau haenog yr arena.

WhiteWall

Bydd y rheini sy'n pasio'r safle bellach yn gweld y dalenni metel gwyn cyntaf yn cael eu gosod - dyma'r haen fewnol.

Dros y misoedd nesaf daw'r haenen lliw arian - dyma fydd haen acwstig yr arena a haen insiwleiddio eco-gyfeillgar. Ar ben hyn daw'r haenen o ddalenni dur du, sef yr haenen ddwrglos a fydd yn cadw'r adeilad yn ddiogel rhag y tywydd i helpu i gadw'r lleoliad mewn cyflwr da.

Yn gynnar y flwyddyn nesaf bydd golwg yr arena'n newid unwaith eto wrth i'r haenen allanol gael ei gosod.

Bydd yr haenen aur hon yn frith o fwy na 77,000 o oleuadau LED a reolir yn ddigidol... bydd yn werth ei gweld!

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM