Chwilio'r wefan
English

Pobl sydd am godi arian yn elwa o weithdy cyllido torfol

Aeth dwsinau o breswylwyr Abertawe sydd am godi arian ar gyfer prosiectau cymunedol yn bresennol i weithdy a gynhaliwyd gan arbenigwyr cyllido torfol.

YoungDragons

Cynhaliwyd y digwyddiad am ddim, yng nghapel hanesyddol y Tabernacl Treforys, gan sefydliad cyllido arbenigol Spacehive.

Dangoswyd i oddeutu 50 o fynychwyr sut i wneud y defnydd gorau o Gyllido Torfol Abertawe, partneriaeth newydd rhwng Spacehive a Chyngor Abertawe.

Gellir gweld prosiectau ar wefan Cyllido Torfol Abertawe nawr. Er mwyn cael cyfle i sicrhau peth o'r cyllid gwerth £75,000 y mae'r cyngor wedi'i neilltuo ar gyfer cynlluniau, rhaid iddynt gyflwyno eu syniad i'r gronfa erbyn 27 Ionawr - er na fydd pawb yn dymuno dilyn y trywydd hwnnw.

Nid oes angen i'r sawl sy'n codi arian fod wedi mynd i'r gweithdy i ddefnyddio'r gwasanaeth.

Meddai Sue Poole, o fenter cymdeithasol Young Dragons, "Roedd y gweithdy'n agoriad llygad gwirioneddol; dydyn ni erioed wedi defnyddio cyllid torfol ac roedd hyn yn dangos sut gallwn gael cefnogaeth o bob rhan o'r ddinas - nid yn unig gan y busnesau lleol gwych y gofynnwn am nawdd ganddynt."

Llun: Menter gymdeithasol Abertawe Young Dragons ar waith mewn digwyddiad Her Menter Gynradd Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM