Chwilio'r wefan
English

Perfformwyr ifanc wedi'u gwahodd i ychwanegu bywyd a lliw i orymdaith y Nadolig

Mae gan bobl ifanc ar draws Abertawe gyfle i fod yn rhan ganolog o orymdaith y Nadolig eleni a'r digwyddiad cynnau goleuadau.

Xmas2019Preview01

Mae'r rheini sy'n cael eu hannog i wisgo'n arbennig a diddanu miloedd o wylwyr yn yr orymdaith yn cynnwys grwpiau drama a dawns lleol.

Byddant yn ymuno ag amrywiaeth eang o gyfranogwyr eraill, gan gynnwys bandiau lleol, sefydliadau gyda fflotiau deniadol, diddanwyr proffesiynol - a Siôn Corn.

Tîm Digwyddiadau Arbennig Cyngor Abertawe, sef y tîm sy'n trefnu digwyddiadau llwyddiannus megis Sioe Awyr Cymru bob blwyddyn, a fydd yn trefnu'r digwyddiad am ddim yng nghanol mis Tachwedd, i ragflaenu cyfnod Nadoligaidd gwych i siopwyr, busnesau, preswylwyr ac ymwelwyr.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn bwriadu cynnal gorymdaith hudol eleni. Bydd yn ddigwyddiad arbennig i ddathlu hanner canmlwyddiant y ddinas.

"Mae llawer o waith trefnu eisoes wedi'i gwblhau a byddwn yn cyhoeddi rhagor o elfennau allweddol o'r orymdaith yn fuan.

"Fodd bynnag, rydym am drefnu digwyddiad y gall pawb fod yn rhan ohono, felly rhoddir cyfle i grwpiau lleol gymryd rhan ac ychwanegu eu helfennau hudol eu hunain at yr orymdaith."

Cynhelir Gorymdaith y Nadolig 2019 a'r digwyddiad Cynnau Goleuadau yn Abertawe rhwng 5pm a 7pm ddydd Sul, 17 Tachwedd.

Mae'r cyngor yn chwilio am grwpiau sy'n arbenigo mewn drama a dawns a all gyflwyno perfformiadau sy'n seiliedig ar thema'r Nadolig ac a fydd yn diddanu'r gynulleidfa.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau gan y grwpiau hyn yw canol dydd ddydd Llun, 30 Medi. Gall grwpiau sydd â diddordeb mewn cymryd rhan e-bostio'r cyngor am ragor o wybodaeth yn special.events@abertawe.gov.uk.

Lluniau: Elfennau o Orymdeithiau'r Nadoligau blaenorol yn Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM