Chwilio'r wefan
English

Abertawe 50

Mae Abertawe'n dathlu 50 mlynedd fel dinas yn 2019!

Swansea 50 Swansea 50 Years Round RGB.jpg
2 Mai 2019 - 31 Rhag 2019
9.00AM.
Various venues for different events

Rydym am ddathlu'r bobl, y lleoedd, y digwyddiadau a'r busnesau sydd wedi cyfrannu at hanes Abertawe, yn enwedig yn ystod y 50 mlynedd diwethaf.

Os yw eich busnes wedi bod yn masnachu am 50 o flynyddoedd neu os oes gennych garreg filltir arbennig, rhowch wybod i ni am ein bod yn cynnwys straeon pobl yn ein cyfryngau cymdeithasol.

Mae ein logo 50 arbennig ar gael yma at eich defnydd.  Os ydych yn cynnal busnes, gallwch ychwanegu'r logo at eich gwefan, eich e-byst, eich cyfryngau cymdeithasol, eich posteri, eich taflenni a'ch baneri.

Mae cyfleoedd ar gyfer cyfnewidfaoedd masnachol a chyfleoedd noddi drwy gydol y flwyddyn, felly cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth drwy ffonio 01792 633808 neu e-bostiwch sales@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM