Chwilio'r wefan
English
/applvdata/goss/content/media/page_icon/Active Swansea logo

adiZone

Ychwanegwyd y cyfleuster aml-gamp at Ganolfan Chwaraeon Pentrehafod fel rhan o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.

AdiZone yw enw'r cyfleuster aml-gamp, a ddyluniwyd ar ffurf logo Llundain 2012, a chafodd ei greu gan Adidas ar gyfer gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.

Mae'r adiZone yn cynnwys:

  • campfa awyr agored fawr,
  • man pêl-fasged,
  • man pêl-droed,
  • wal ddringo,
  • wal adlam tenis a
  • man dull rhydd ar gyfer aerobeg, dawns a chrefft ymladd.

 

Amcanion adiZone
Nod y cyfleuster gwych hwn yw creu cyfleoedd chwaraeon a gweithgareddau corfforol ac annog pobl ifanc a theuluoedd i gymryd rhan ynddynt. Mae'r cyfleuster am ddim i bawb ei ddefnyddio, gan ei wneud yn hygyrch i bawb.

Bydd y cyfleuster yn dod ag ysgolion, clybiau a chymunedau lleol at ei gilydd.

Cwblhau Prosiect
Mae adiZone bellach wedi'i gwblhau a gellir defnyddio'r cyfleusterau yno.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM