Toglo gwelededd dewislen symudol

Dysgu Gydol Oes - darganfyddwch ein hystod o gyrsiau

Fe welwch ein bod yn cynnig ystod eang o gyrsiau ar gyfer pob gallu, o ddechreuwyr i lefel uwch.

Disgwylir byddwch yn gallu gofrestru ar gyfer tymor yr hydref o ddydd Llun 12 Medi 2022. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Ynghyd â'n rhai mwyaf poblogaidd, bydd gennym hefyd amrywiaeth o gyrsiau newydd cyffrous i'w cynnig!

 

Cyrsiau tymor d'wethaf:

Celf a chrefft

TG a llythrennedd digidol

Ffotograffiaeth digidol a golygu delweddau

Iechyd a lles

Crefft nodwydd a creu dillad

Cerddoriaeth a leithoedd

Trefnu blodau a flodeuwriaeth

Coginio a diogelwch bwyd

 

Celf a chrefft

Arlunio ar gyfer ddechreuwyr llwyr gyda June Palmer. Dysgu a datblygu sgiliau lluniadu gan ddefnyddio llinell, tôn, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gweithiau celf gorffenedig.

Peintio ar gyfer ddechreuwyr llwyr gyda June Palmer. Dysgu a datblygu sgiliau paentio gan ddefnyddio llinell, ymylon, tôn, gwead a lliw i gwblhau ymarferion a gweithiau celf gorffenedig.

Dylunio a chaligraffeg gyda Judith Porch. Yn y dosbarth hwn byddwch yn dysgu sut i gymhwyso'ch sgiliau caligraffeg i greu ystod o wahanol brosiectau. Yn addas i'r rheini sydd â rhywfaint o brofiad o galigraffeg.

Caligraffeg - priflythrennau addurniadol gyda chlymwaith Celtaidd gyda Judith Porch. Dosbarthiadau sy'n addas ar gyfer gallu cymysg ac ar gyfer rhai sy'n gwella.

Arlunio a paentio (gwerthfawrogiad celf) gyda Kathryn Hay. Ymarfer celf a werthfawrogiad celf i bawb.

Celf a chrefft gyda Kara Seaman. Bydd myfyrwyr yn cael eu tywys trwy bynciau celf a chrefft lle byddant yn datblygu eu sgiliau lluniadu ac arsylwi.

 

TG a llythrennedd digidol

Dewch ar-lein Abertawe: Cyfrifiaduron ar gyfer ddechreuwyr gyda Andrew Hulling. Y cam nesaf yn ein cyflwyniad sylfaenol i ddefnyddio cyfrifiadur.

Cyfrifiaduron llechen am ddechreuwyr gyda Jackie Coates. Deall yn well a gyda mwy hyder, sut i ddefnyddio iPad neu tabled Android.

Gweithdy dosbarth TG ar gyfer rhai sy'n gwella gyda Andrew Hulling. Sesiynau gweithdy TG wedi'u darparu ar gyfer y rhai sy'n dyuno deall yn well a chael mwy allan o ddefnyddio eu chyfrifiaduron.

Gweithdy ar-lein TG ar gyfer rhai sy'n gwella gyda Andrew Hulling. Sesiynau gweithdy TG wedi'u darparu ar gyfer y rhai sy'n dymuno deall yn well a chael mwy allan o ddefnyddio eu chyfridiaduron.

Lefel 1 - sgiliau TG ar gyfer gwaith a bywyd gyda Graham Powers neu Nathalie Salomon. Prosesu geiriau, cyflwyniadau digidol a thaenlenni.

Lefel 2 - sgiliau TG ar gyfer waith a bywyd gyda Graham Powers. Proesu geiriau, cyflwyniadau digidol a thaenlenni.

Cam 1 cyfrifiaduron am ddechreuwyr gyda Nathalie Salomon. Cam un o gyflwyniad i sgiliau sylfaenol cyfrifiaduron.

Cam 2 cyfrifiaduron ar gyfer ddechreuwyr gyda Graham Powers neu Nathalie Salomon. Cam dau o gyflwyniad i sgiliau chyfrifiadurol sylfaenol.

 

Ffotograffiaeth digidol a golygu delweddau

Hanfodion ffotograffiaeth gyda Liz Barry. Creu delweddau hardd, diddorol, gan ehangu ar eich gwybodaeth eisoes ac ennill dealltwriaeth pellach.

Ffotoraffiaeth ymarferol am ddechreuwyr llwyr gyda Liz Barry. Cwrs i unrhyw un sy'n newydd i ffotograffiaeth ddigidol, sy'n mwynhau tynnu lluniau ac sydd eisiau dysgu beth mae'r holl symbolau a gosodiadau ar y camera yn ei olygu ac yn ei wneud.

Ffotograffiaeth creadigol gyda Liz Barry. Creu delweddau o ddiddordeb a fydd yn dal sylw eich gwyliwr.

Ffotograffiaeth digidol at gyfer ddechreuwyr gyda Andrew Hulling. Bydd y cwrs yn gweddu i fyfyrwyr sy'n newydd i ffotograffiaeth ddigidol a'r rhai sydd â rhywfaint o wybodaeth ac a hoffai ennill gwybodaeth a sgiiau newydd i wella eu ffotograffau a'u dealltwriaeth o ffotograffiaeth.

Golygu ffotograffiau digidol ar gyfer ddechreuwyr gyda Andrew Veckman. Dysgu a datblygu sgiliau mewn golygu ffotograffiau digidol.

Golygu digidol ar gyfer ffotograffiaeth lefel uwch gyda Andrew Veckman. Datblygwch eich sgiliau mewn olygu delweddau digidol

Rheoli camera mewn ffyrdd greadigol gyda Andrew Veckman. Dysgwch bob agwedd rheolu camera sydd eu hangen i gynhyrchu delweddau gyda hyder technegol.

Ffotograffiaeth digidol am ddechreuwyr llwyr gyda Andy Hulling. Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i ffotograffiaeth ddigidol i ddechreuwyr.

 

Iechyd a lles

Ioga gyda Carolyn Jones. TMae arfer hynafol ioga Hatha yn cynnig ffordd gynhwysfawr inni o gadw'n heini ac ymdopi â bywyd modern.

Myfyrdod ac ymlacio gyda Carolyn Jones. Anadlu, ymlacio a teimlo'n dda.

 

Crefft nodwydd a creu dillad

Creu dillad - dilyniant gyda Helen Fencott. Datblygu'ch sgiliau presennol wrth greu dillad.

Techneau crefft nowydd sylfaenol gyda Helen Fencott. Gwnïo a creu dillad ar gyfer ddechreuwyr.

Gweithdy crefft nodwydd a gwnïo gyda Helen Fencott. Gweithdy crefft nodwydd a gwnïo wedi'i seilio ar brosiect.

 

Cerddoriaeth a leithoedd

Sgwrsio Ffrangeg i'r rhai y'n gwella gyda Nathalie Salomon. Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â sefyllfaoedd fel bwyta allan, gofyn am gyfarwyddiadau neu archebu llety, bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i ddisgrifio a thrafod eu hamdden gan ddefnyddio amserau'r gorffennol a'r dyfodol.

Chwarae gitâr ar gyfer ddechreuwyr llwyr gyda Keith Morgan. Mwynhau dysgu chware gitar.

Chwarae gitâr ar gyfer ddechreuwyr i'r rhai sy'n gwella gyda Keith Morgan. Ennill hyder a gwella eich sgiliau chwarae gitâr.

Chwarae gitâr a'r gyfer rhai sy'n gwella i lefel uwch gyda Keith Morgan. Datblygwch eich sgiliau a'ch steil wrth chwarae gitâr.

Chwarae iwcalili ar gyfer rhai sy'n gwella gyda Keith Morgan. Cynyddwch eich sgiliau chwarae iwcalili.

Darganfyddwch eich rhythm gyda Patricia McKenna-Jones. Ymunwch â ni ar daith i ddatgloi eich potensial cerddorol trwy rythmau'r byd.

Sgwrsio yn Sbaeneg i ddechreuwyr gyda Nathalie Salomon. Mae'r cwrs iaith Sbaeneg hwn wedi'i anelu at bobl dymuno dysgu brawddegau y gallant eu defnyddio ar wyliau.

 

Trefnu blodau a flodeuwriaeth

Trefnu blodau ar gyfer ddechreuwyr gyda Liz Gordon. Creu trefniadau blodau hardd. Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ddechreuwyr.

Trefnu bldoau lefel uwch gyda Liz Gordon. Dysgu sgiliau sy'n fwy datblygedig a'r technegau sy'n ofynnol i greu dyluniadau blodau arloesol.

Blodeuwriaeth ar gyfer waith gyda Liz Gordon. Creu dyluniadau sy'n addas ar gyfer amgylchedd siop flodau.

Trefnu blodau lefel uwch gyda Liz Gordon. Dysgu sgiliau sy'n fwy datblygedig a'r technegau sy'n ofynnol i greu dyluniadau blodau arloesol.

 

Coginio a diogelwch bwyd

Coginio or ddechrau (ystafell ddosbarth) gyda Lisa Scally. Dysgwch sut i gael y gorau o gynhwysion tymhorol wrth wella'ch sgiliau a'ch technegau.

Gadewch i ni goginio gyda Jayne Parker. Creu rhai prydau newydd cyffrous.

 

Close Dewis iaith