Toglo gwelededd dewislen symudol

Strategaeth Toiledau Abertawe: Dweud Eich Dweud

Mae gan bob awdurdod lleol ddyletswydd dan Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth ar gyfer darparu a chynnal toiledau cyhoeddus yn ei ardal.

Os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch am yr arolwg hwn neu os hoffech dderbyn yr holiadur mewn unrhyw fformat arall (e.e. print bras),e-bostiwch andy.edwards@abertawe.gov.uk

Cynhyrchodd Abertawe ei strategaeth gyntaf yn 2019 a chwblhaodd ymgynghoriad cyhoeddus yn 2020.

Mae dyletswydd hefyd i adolygu'r strategaeth ar ôl pob etholiad llywodraeth leol. Mae'r ddogfen ddrafft hon wedi deillio o'r adolygiad hwnnw a bydd yn sail i'r ffordd y mae Abertawe'n rheoli ei darpariaeth o doiledau cyhoeddus dros y pedair blynedd nesaf.

Fel rhan o'r adolygiad hwn, rydym am gael eich barn ar Strategaeth Toiledau Cyhoeddus Abertawe. Gallwch weld y Strategaeth Ddrafft yma: www.abertawe.gov.uk/strategaethtoiledau

Llenwch yr arolwg ar-lein

Dyddiad cau: 18 Rhagfyr 2022

Close Dewis iaith