Chwilio'r wefan
English
Arddangosfeydd arlein

Arddangosfeydd a nodweddion arlein

Rydym wedi creu nifer o arddangosfeydd arlein am hanes ein hardal lleol. Gobeithiwn byddwch yn eu mwynhau.

Arddangosfeydd arlein

Rhyfel, Blits, Buddugoliaeth ac Ailadeiladu
Ar benblwydd 75 Diwrnod VE, mae'r ffilm hon yn adlewyrchiad ar beth oedd hynny'n golygu i Abertawe. Mae wedi cael ei chreu o luniau yn ein casgliadau.
 

Cofebion rhyfel yn Archifau Gorllewin Morgannwg
Dyma'n rhestr anrhydedd ar-lein i goffáu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n cynnwys enwau'r holl bobl a restrir ar y cofebau rhyfel niferus a'r rholiau anrhydedd sydd gennym yn yr Archifau, gyda fersiynau digidol o'r cofebion eu hunain.
 

Abertawe Edwardaidd
Unwaith yn yr haf, tua 1910, tynnodd ffotograffydd gyfres o luniau o Abertawe, yn ei dangos ar ei gorau rhai blynyddoedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Dyma rhai ohonyn nhw.
 

Cynulleidfa Hebreaidd Abertawe
Mae gennym gasgliad pwysig o gofnodion o Gynulleidfa Hebreaidd Abertawe, sydd y gymuned Iddewig hynaf yng Nghymru. Dyma dathliad o'i hanes.
 

Neuadd y Ddinas, Abertawe
Arddangosfa wedi'i dylunio i ddathlu penblwydd 75 o adeiladu Neuadd y Ddinas Abertawe ym 2009, sydd hefyd yn dweud hanes y neuaddau ddinesig eraill sy wedi bod yn bencadlys i Gorfforaeth Abertawe dros y blynyddoedd.
 

Arddangosfa Bythynnod De Cymru ac adeiladu Townhill a Mayhill
Wedi'i chreu i ddathlu canmlwyddiant yr Arddangosfa Bythynnod De Cymru yn 2010, mae'r arddangosfa hon am Fudiad y Gardd-ddinasoedd ac adeiladu Townhill a Mayhill.
 

Llwybr y Taith Cyfnewid y Ffagl Olympaidd trwy Abertawe - trem yn ôl i 1908
Pe bai taith y ffagl Olympaidd yn dod trwy Abertawe ym 1908, sut oedd y llwybr pryd hynny? Mae ein ffilm, a enillodd wobr, yn dangos sut fyddai'r daith.
 

Hanes Marchnad Abertawe
Wedi'i ail-adeiladu ar ôl y Blits ym 1941, ail-agorwyd Farchnad Abertawe tua 50 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r arddangosfa hon yn dangos sut mae marchnadoedd yn Abertwae wedi datblygu dros y blynyddoedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM