Chwilio'r wefan
English
Online exhibitions

Arddangosfeydd ac adnoddau arlein

Rydym wedi creu nifer o arddangosfeydd arlein am hanes ein hardal lleol. Gobeithiwn byddwch yn eu mwynhau.

Ffoaduriaid Basgaidd Ffoaduriaid o Wlad y Basg yn Abertawe, 1937-1938
Mae gorchestion y gwirfoddolwyr Cymreig a gymerodd ran yn Rhyfel Cartref Sbaen yn adnabyddus. Ond wyddoch chi bod Abertawe wedi rhoi lloches i 80 o blant o Wlad y Basg? Mae'r cyflwyniad hwn yn adrodd eu hanes.
 

Rhyfel, Blits, Buddugoliaeth ac Ailadeiladu
Ar benblwydd 75 Diwrnod VE, mae'r ffilm hon yn adlewyrchiad ar beth oedd hynny'n golygu i Abertawe. Mae wedi cael ei chreu o luniau yn ein casgliadau.
 

Cofebion rhyfel yn Archifau Gorllewin Morgannwg
Dyma'n rhestr anrhydedd ar-lein i goffáu canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n cynnwys enwau'r holl bobl a restrir ar y cofebau rhyfel niferus a'r rholiau anrhydedd sydd gennym yn yr Archifau, gyda fersiynau digidol o'r cofebion eu hunain.
 

Arddangosfeydd arleinAbertawe Edwardaidd
Unwaith yn yr haf, tua 1910, tynnodd ffotograffydd gyfres o luniau o Abertawe, yn ei dangos ar ei gorau rhai blynyddoedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Dyma rhai ohonyn nhw.
 

Cynulleidfa Hebreaidd Abertawe
Mae gennym gasgliad pwysig o gofnodion o Gynulleidfa Hebreaidd Abertawe, sydd y gymuned Iddewig hynaf yng Nghymru. Dyma dathliad o'i hanes.
 

Neuadd y Ddinas, Abertawe
Arddangosfa wedi'i dylunio i ddathlu penblwydd 75 o adeiladu Neuadd y Ddinas Abertawe ym 2009, sydd hefyd yn dweud hanes y neuaddau ddinesig eraill sy wedi bod yn bencadlys i Gorfforaeth Abertawe dros y blynyddoedd.
 

Arddangosfa Bythynnod De Cymru ac adeiladu Townhill a Mayhill
Wedi'i chreu i ddathlu canmlwyddiant yr Arddangosfa Bythynnod De Cymru yn 2010, mae'r arddangosfa hon am Fudiad y Gardd-ddinasoedd ac adeiladu Townhill a Mayhill.
 

Llwybr y Taith Cyfnewid y Ffagl Olympaidd trwy Abertawe - trem yn ôl i 1908
Pe bai taith y ffagl Olympaidd yn dod trwy Abertawe ym 1908, sut oedd y llwybr pryd hynny? Mae ein ffilm, a enillodd wobr, yn dangos sut fyddai'r daith.
 

Hanes Marchnad Abertawe
Wedi'i ail-adeiladu ar ôl y Blits ym 1941, ail-agorwyd Farchnad Abertawe tua 50 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r arddangosfa hon yn dangos sut mae marchnadoedd yn Abertwae wedi datblygu dros y blynyddoedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM