Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Teitl y swydd: Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi
Rhif y swydd: SS.71752
Cyflog: £22,129  - £24,920 y flwyddyn (pro rata)
Disgrifiad swydd: Disgrifiad swydd Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (SS.71752) (PDF) [864KB] 
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.71752

Dyddiad cau: 11.59pm, 31 Mawrth 2023

Mwy o wybodaeth

Bydd disgwyl i chi weithio'n rhan o dîm a chwarae rhan hanfodol yn y gwahanol wasanaethau wrth sicrhau bod yr holl  breswylwyr/defnyddwyr gwasanaeth yn cael y cymorth cymdeithasol, emosiynol a chorfforol sydd ei angen i ddiwallu eu hanghenion unigol. Byddwch yn galluogi unigolion i fod mor annibynnol ag y bo modd a gofal personol a'u tasgau byw bob dydd.
Mae gan y contract cyflenwi yn y TGP gyfleoedd amrywiol i Staff Gofal, staff cegin a staff domestig yn ein gwasanaethau.
Bydd unrhyw waith a gynigir yn cael ei bennu gan anghenion a gofynion y gwasanaethau. Byddai newid nodweddiadol yn cynnwys boreau, nosweithiau a nosweithiau.
Byddwch yn cael eich talu ar y Raddfa/SCP gyfredol ar gyfer pob rôl a gwasanaeth y mae angen i chi weithio ynddi.
 Byddwch naill ai wedi neu'n barod i weithio tuag at FfCCh Lefel 2 mewn Gofal ar gyfer y swyddog gofal preswyl a swyddi eraill sy'n gysylltiedig â gofal.

 

Close Dewis iaith