Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£19,293 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi
Rhif y swydd: SS.65793
Cyflog: £19,293 per annum (pro rata)
Disgrifiad swydd: Disgrifiad swydd Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (SS.65793) (PDF) [853KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.65793

Dyddiad cau: 11.59pm, 31 Mawrth 2023

Mwy o wybodaeth

Bydd disgwyl i chi weithio'n rhan o dîm a chwarae rhan hanfodol yn y gwahanol wasanaethau wrth sicrhau bod yr holl  breswylwyr/defnyddwyr gwasanaeth yn cael y cymorth cymdeithasol, emosiynol a chorfforol sydd ei angen i ddiwallu eu hanghenion unigol. 
Mae gan y contract cyflenwi yn y TGP gyfleoedd amrywiol i Staff Gofal, staff cegin a staff domestig yn ein gwasanaethau.
Bydd unrhyw waith a gynigir yn cael ei bennu gan anghenion a gofynion y gwasanaethau. Byddai newid nodweddiadol yn cynnwys boreau, nosweithiau a nosweithiau.
Byddwch yn cael eich talu ar y Raddfa/SCP gyfredol ar gyfer pob rôl a gwasanaeth y mae angen i chi weithio ynddi.
 Byddwch naill ai wedi neu'n barod i weithio tuag at FfCCh Lefel 2 mewn Gofal ar gyfer y swyddog gofal preswyl a swyddi eraill sy'n gysylltiedig â gofal.