Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau

Ni fyddai Nadolig yn Abertawe'n gyflawn heb daith i Wledd y Gaeaf ar y Glannau rhwng 8 Tachwedd 2022 i 8 Ionawr 2023!

Waterfront Winterland

Waterfront Winterland
Caiff Parc yr Amgueddfa ei drawsnewid yn Wledd y Gaeaf ar y Glannau ar gyfer tymor yr ŵyl 2022 gyda hoff atyniadau pawb - gan gynnwys y llyn iâ dan do, y llwybr iâ awyr agored a'r pentref Alpaidd sydd wedi'i ehangu,wedi'i gyflwyno gan Sayers Events a A2H Live mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe.

Bydd hoff Bentref Alpaidd pawb yn dychwelyd eleni hefyd, gyda ardal fwy i fwynhau bwyd a diod Nadoligaidd, cymdeithasu a mwynhau'r awyrgylch.

Dyma rai pethau y gall ymwelwyr eu mwynhau yn y Bar Alpaidd: y ffordd berffaith i gymdeithasu gyda'ch teulu a'ch ffrindiau mewn ardal glyd - yn ddelfrydol ar gyfer y nosweithiau oer gaeafol! Cewch weld Abertawe o'r awyr gyda'n Holwyn Arsylwi 33m medr o uchder - y ffordd orau o weld golygfeydd hudolus y ddinas. Dewch i fwynhau'n hatyniadau ffair newydd, sy'n sicr o'ch gwefreiddio!

Bydd sglefrio iâ yn dychwelyd i Wledd y Gaeaf ar y Glannau eleni gyda'r llyn sglefrio iâ hynod boblogaidd a'r llwybr iâ newydd sbon sy'n ystumio o gwmpas y coed - a gall sglefrwyr ddefnyddio'r ddau yn ystod eu sesiynau sglefrio!

Yn newydd sbon ar gyfer 2022, gall myfyrwyr a theuluoedd brynu tocynnau pris arbennig, sy'n cynnig arbedion sylweddol ar eu profiad yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau. Mae'r tocyn myfyriwr yn cynnwys sglefrio, pryd o fwyd i oedolyn a dewis o gwrw, gwin bach neu win y gaeaf, gydag arbediad o £6. Mae'r tocyn teulu yn cynnig arbediad o £18 i ddau oedolyn a dau blentyn, neu un oedolyn a thri phlentyn, gyda sglefrio i bedwar, un neu ddau bryd o fwyd i oedolyn, un neu ddwy ddiod i oedolyn a dau neu dri phryd o fwyd i blant, gyda diod hefyd.

Mwy o wybodaeth a prynu tocynnau sglefrio iâ