Chwilio'r wefan
English

Ffioedd am Drwyddedau Anifeiliaid

Os na welwch y ffioedd sy'n berthnasol i chi isod, cysylltwch â Bwyd a Diogelwch.

Sylwer, lle bo'r broses drwyddedu'n gofyn am adroddiad gan filfeddyg, bydd angen talu unrhyw ffioedd milfeddyg yn ogystal â'r ffioedd trwyddedu.

Trwyddedu

£

Siop Anifeiliaid Anwes158.00
Ysgol Farchogaeth182.00
Anifeiliaid Gwyllt Peryglus667.00
Anifeiliaid Gwyllt Peryglus - Amrywio Trwydded269.00
Ffi Lletya Gartref96.00
Lletya Anifeiliaid182.00
Bridio Cŵn138.00
Anifeiliaid Perfformio192.00
SwGweler y nodyn isod

Sylwer:

  1. Sŵau y caniateir esgusodeb iddynt gan yr Ysgrifennydd Gwladol (yn berthnasol i swau bach neu swau lle cedwir nifer bach o anifeiliaid yn unig) - £936.00
  2. Sŵau nad oes ganddynt esgusodeb - £3209.00
  3. Nid yw'r ffioedd hyn yn cynnwys ffioedd milfeddyg. Bydd yr ymgeisydd yn derbyn anfoneb am ffioedd y milfeddyg lle bo'n berthnasol.

Talu eich Ffioedd

Gellir talu ffioedd trwy un o'r dulliau canlynol:

  • Yn y Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth: Arian, Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe', Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron a Maestro
  • Drwy'r post: Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'  (Peidiwch ag anfon arian drwy'r post).     
  • Ar-lein (lle y bo ar gael): Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron a Maestro
Wedi'i bweru gan GOSS iCM