Toglo gwelededd dewislen symudol

Theatr Awyr Agored: A Midsummer Night's Dream

25 Awst 2022, 7.30pm Castell Ystumllwynarth

Outdoor Theatre: A Midsummer Night's Dream

Outdoor Theatre: A Midsummer Night's Dream
Paratowch bicnic a dewch i ymlacio yn lleoliad darluniadol tir Castell Ystumllwynarth i fwynhau noson o theatr fyw.

Mae Theatr Quantum, sy'n ffefryn gyda theuluoedd, yn dod â chomedi enwocaf Shakespeare o gariad a brad, hud a thryblith, yn fyw mewn cynhyrchiad hynod ddoniol ac afieithus o glasur Shakespeare.

Wedi'i gosod ar y noson beryglus honno pan fydd tylwyth teg yn chwarae castiau ac nid oes unrhyw beth fel y mae'n ymddangos, caiff pedwar carwr ifanc, diarwybod eu dal yn y dryswch hudol ac, yn fuan, nid oes unrhyw un yn ddiogel yn y coed cyfareddol hynny y tu allan i Athen...

Tocynnau

  • Oedolyn: £12*
  • Consesiwn (Dan 16 a 60+ oed): £10*
  • PTL: £6* Ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01792 475715 i archebu tocynnau PTL
  • Teulu (2 oedolyn a 3 blentyn): £35*

*Yn ogystal â ffi archebu o 5% fesul pryniad

Prynu tocynnau ar lein

Sylwer: nid yw'r digwyddiad hwn wedi'i drefnu gan Gastell Ystumllwynarth. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch special.events@abertawe.gov.uk.

Close Dewis iaith