Toglo gwelededd dewislen symudol

Aseswyr Annibynnol Lles Gorau a meddygon adran 12

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am Aseswyr Lles Gorau Annibynnol a meddygon adran 12 i gwblhau asesiadau ar gyfer y Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid. Byddech yn gweithio ar sail hunangyflogedig a byddwn yn talu ffi asesu o £150 i chi am aseswyr lles gorau i gwblhau'r Ffurflen 3 a £180 i feddygon adran 12 gwblhau'r Ffurflen 3a a 4. Nid ydym yn talu milltiroedd.

Teitl y swydd: Aseswyr Annibynnol Lles Gorau
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Mwy o wybodaeth

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol ac ysgrifennu adroddiadau rhagorol arnoch.
Bydd angen gliniadur a ffôn arnoch. 

Byddwch yn gallu gweithio'n hyblyg a chwblhau cymaint o asesiadau ag sy'n cyd-fynd â'ch ymrwymiadau eraill bob wythnos. Yn gyfnewid am hyn, bydd gennych fynediad at ddiweddariadau cyfreithiol a hyfforddiant mewnol a byddwch yn cael eich cefnogi gan dîm DrhCRh profiadol a gwybodus. 

I fod yn asesydd lles gorau, mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau cwrs hyfforddi aseswyr lles gorau cydnabyddedig a'ch bod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd angen bod gan feddygon gymeradwyaeth adran 12. 

Rhaid yswirio Aseswyr Lles Gorau a meddygon adran 12 mewn perthynas ag unrhyw rwymedigaethau a allai godi mewn cysylltiad â chyflawni'r rôl a chael tystysgrif gwasanaeth datgelu a gwahardd ddilys. 

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: sian.rowlands@abertawe.gov.uk neu am sgwrs anffurfiol ffoniwch 07810 506 175.

 

Close Dewis iaith