Chwilio'r wefan
English

Glanhawr (dyddiad cau: 31/03/19, parhaus)

Cyflog £8.90 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Teitl y swydd: Glanhawr (rhan-amser)
Rhif y swydd: ED.59451
Cyflog: £8.90 yr awr
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Glanhawr (ED.59451) (PDF, 444KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Pobl/Is-adran Arlwyo a Glanhau

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd ED.59451

Dyddiad cau: 5.00pm, 31 Mawrth 2019 (parhaus)

Mwy o wybodaeth

Byddwch yn gyfrifol am weithio fel rhan o dîm mewn amgylchedd ysgol gan ddefnyddio deunyddiau a chyfarpar priodol; rhoddir hyfforddiant llawn ar gyfer y rôl hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM