Chwilio'r wefan
English

Argraffu fformat mawr

Rydym yn cynnig sawl math gwahanol o arwyddion a chynnyrch fformat mawr megis arwyddion mewnol ac allanol; stondinau arddangos; posteri a baneri i bontydd; a stondinau symudol hawdd eu defnyddio, y gall pob un ohonynt ategu eich dogfennaeth.

Designprint - display stand

Gall stondinau arddangos fod mewn nifer o fformatau. Mae gorffeniad caboledig iawn i arddangosiadau neidio i fyny mewn amrywiaeth o feintiau panel ar gyfer arddangosfeydd arbennig neu gynteddau.

Mae stondinau rholio i fyny neu dynnu i lawryn ysgafn ac yn hawdd eu cludo. Gellir defnyddio'r rhain yn effeithiol iawn trwy gyfuno nifer o stondinau tynnu i lawr mewn rhes, sy'n achosi i'r stondin arddangos ymddangos yn fwy. Mae'r stondinau hyn yn arbennig o ddefnyddiol yn ystod cynadleddau ac areithiau.

Yn unol â chanllawiau corfforaethol ar gyfer anabledd a'r iaith Gymraeg, mae DesignPrint yn cynnig gwasanaeth Braille ac arwyddion cyffyrddoli'r holl adeiladau ym meddiant y cyngor.

Mae print fformat mawr ar gael ar bapur, finyl a deunydd hunanadlynol, gydag amrywiaeth o orffeniadau bwrdd a laminiadau er mwyn i brintiau bara'n hwy. 

Cysylltwch ag un o'n staff profiadol o amcangyfrifwyr a fydd yn gallu dod o hyd i'r pris mwyaf cystadleuol sydd ar gael i'ch gofynion:

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM