Chwilio'r wefan
English

Prosesu'ch archeb DesignPrint

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys yr holl broses o ddylunio ac argraffu'ch archeb o amcangyfrif i ddanfon.

Designprint - High 5 logo

Cam 1 - Amcangyfrif

Bydd amlinelliad trefnus o'ch gofynion yn ddechrau da i'n hamcangyfrifwyr a bydd yn ein helpu i sicrhau y byddwn yn bodloni'ch disgwyliadau, gan obeithio rhagori arnynt. Bydd angen trafod manylebau a manylion llawn y gwaith â'n hamcangyfrifwyr, a fydd yn amcangyfrif y gost AM DDIM. Caiff yr amcangyfrif ei anfon atoch drwy e-bost neu ffacs. Ar ôl i chi dderbyn y pris, bydd angen anfon archeb atom. Caiff y gwaith ei ddyrannu i ddylunydd yn y stiwdio ddylunio.

Cam 2 - Stiwdio dylunio graffig

Bydd y cam hwn yn rhoi dehongliad gweledol o'r brîff. Mae'r broses greadigol yn ddeinamig. Hoffech chi deimlo waw: ein gwaith ni yw creu hynny i chi. Os oes angen, bydd eich dylunydd yn cysylltu â chi er mwyn rhoi gwybod i chi pryd gallwch ddisgwyl proflen, cyn dylunio'ch gwaith. Gallwn drefnu unrhyw gyfieithiad Cymraeg y bydd ei angen arnoch, ond bydd y broses ddylunio'n gyflymach os byddwch yn nodi hyn ar yr un pryd â'ch archeb. Bydd y dylunydd yn sganio unrhyw luniau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer y dyluniad, neu gallwch ddefnyddio'n llyfrgell luniau helaeth. Byddwch yn derbyn proflen i'w darllen a bydd y cyfnod prawf-ddarllen yn parhau nes bod y gwaith wedi'i gwblhau i'ch boddhad. Pan fyddwch yn fodlon i'r gwaith gael ei argraffu, llofnodwch eich enw ar daflen y broflen a ddarperir a'i ffacsio neu'i dychwelyd i'ch dylunydd ynghyd â'r broflen.

Cam 3 - Argraffu

Argraffu digidol - os ydych wedi gofyn am waith i'w gwblhau'n gyflym, anfonir y ffeiliau i'n gwasg ddigidol gyfoes, lle gallwn gynhyrchu'r gwaith mewn ansawdd litho gan ddefnyddio unrhyw nifer o stociau papur. Mae argraffu digidol yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer gwaith a gynhyrchir mewn ieithoedd eraill, lle bo angen symiau llai. Argraffu litho - caiff platiau argraffu'u gwneud a'u gwirio yn erbyn y broflen. Rhoddir y platiau i'r wasg argraffu briodol, a chaiff eich gwaith ei argraffu. Yna gadewir y gwaith wedi'i argraffu i sychu cyn ei symud i'r adran fireinio.

Cam 4 - Adran Fireinio

Gall yr adran fireinio dwtio, casglu, pwytho, clymu, rhifo, plygu, drilio neu dyllu'ch gwaith.

Ar ôl ei orffen, caiff eich gwaith ei bacio'n barod i'w ddanfon i gyfeiriad eich swyddfa.

Cam 5 - Danfon

Mae DesignPrint yn cynnig gwasanaeth o ddrws i ddrws ar gyfer pob deunydd wedi'i argraffu, i gwsmeriaid y tu allan i Neuadd y Sir a Neuadd y Ddinas.

Mae danfon AM DDIM yn ardal Dinas a Sir Abertawe. Gallwch hefyd gasglu'ch archeb o DesignPrint yn bersonol os bydd yn well gennych wneud hynny. Os bydd angen danfon eich cynnyrch i fwy nag un cyfeiriad bydd cost ychwanegol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM