Chwilio'r wefan
English
Apple

Ynglŷn â Dinas Iach Abertawe

Mynnwch gael mwy o wybodaeth am bwy sy'n rhan o'r bartneriaeth, amcanion craidd a themâu Dinas Iach ac astudiaethau achos.

Rhwydwaith Dinasoedd Iach

Rhwydwaith Dinasoedd Iach Sefydliad Iechyd y Byd yw mudiad byd-eang o ddinasoedd sy'n ymroddedig i iechyd a datblygiad cynaliadwy. Yn y rhwydwaith Ewropeaidd, ceir oddeutu cant o ddinasoedd ledled Ewrop sydd wedi ennill statws Dinas Iach. Mae Abertawe'n un o'r dinasoedd yn y DU sydd wedi llwyddo i ennill statws Dinas Iach.

Sefydlwyd y rhwydwaith Ewropeaidd 27 mlynedd yn ôl. Mae'r rhwydwaith yn gweithredu mewn cyfnodau o bum mlynedd a derbyniodd Abertawe ei ddynodiad yng Nghyfnod V.

Cynhelir Cyfnod VI o 2014 i 2018. Y themâu trosgynnol ar gyfer y cyfnod yw:

  • gwella iechyd i bawb a lleihau anghydraddoldeb iechyd, a
  • gwella arweinyddiaeth a llywodraethu cyfranogol ar gyfer iechyd.

PDF Document Cyfnod VI (2014-2018) Rhwydwaith Dinasoedd Iach Ewropeaidd Sefydliad Iechyd y Byd: nodau a gofynion (PDF, 482KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Amcanion Cyfnod VI Dinas Iach Abertawe (PDF, 54KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Strwythur Dinas Iach Abertawe

Ffurfiwyd Dinas Iach Abertawe gan sawl partner sy'n cydweithio ar agweddau gwahanol ar yr amcanion a'r themâu craidd. Mae'r partneriaid sydd eisoes yn rhan o'r rhaglen yn cynnwys Dinas a Sir Abertawe, Bwrdd Iechyd PABM, Prifysgol Abertawe, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Heddlu De Cymru a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe.Y gobaith yw y bydd partneriaid newydd yn ymuno yn ystod Cyfnod VI.

Mae partneriaid gwahanol yn aml yn gweithio ar rannau gwahanol o'r rhwydwaith yn Abertawe ac maent yn gallu cynnig eu harbenigedd i'r prosiectau a gynhelir. Mae'r llinynnau gwahanol yn bwydo'r Bwrdd Dinas Iach, sy'n goruchwylio Dinas Iach Abertawe.

PDF Document Llinynnau, prosiectau a strwythur Bwrdd Dinas Iach Abertawe (PDF, 87KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Abertawe Dinas Iach UK Healthy Cities 21st Century logo

Wedi'i bweru gan GOSS iCM