Chwilio'r wefan
English
bus

Llwybrau bysus i brifysgolion

Mae First Cymru'n gweithredu bysus i bob campws prifysgol yn Abertawe. Mae rhai o'r gwasanaethau hyn yn aros ar dir y campws ac mae rhai eraill gerllaw.

Mae gan wefan First Cymru'r holl wybodaeth mae ei hangen arnoch i deithio ar y bws pan fyddwch yn astudio yn Abertawe. Mae Tocynnau Teithio i Fyfyrwyr, gwybodaeth am y gwasanaeth a manylion llawn y llwybrau ar gael ar dudalennau Teithio i FyfyrwyrYn agor mewn ffenest newydd

Rhestrir manylion rhai o'r prif lwybrau isod. 

Prifysgol Abertawe

Mae gwasanaeth 8 yn cysylltu Campws y Bae, Campws Parc Singleton a Phentref Myfyrwyr Hendrefoelan.

Mae Gwasanaeth 4 yn cysylltu Campws Parc Singleton â chanol y ddinas, yr orsaf drenau, Stadiwm Liberty ac Ysbyty Treforys.

Mae Gwasanaeth 10 yn cysylltu Campws Parc Singleton â Sgeti, Uplands, yr orsaf reilffordd, Stadiwm Liberty a Llety Myfyrwyr Dewi Sant.

Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Mae Gwasanaethau 11, 12 a 13 yn cysylltu Campws Mount Pleasant â chanol y ddinas. Maent i gyd yn mynd heibio Campws Townhill, Canolfan Dinefwr a Heol Alexandra.

Mae Canolfan Dinefwr a Heol Alexandra daith gerdded fer o ganol y ddinas.

Coleg Gŵyr Abertawe

Mae Gwasanaeth 111 yn aros ger Campws Gorseinon ac yn cysylltu canol y ddinas â Llanelli.

Mae Gwasanaeth 29 a 39 yn aros yn agos at gampws Tŷ Coch ac yn cysylltu canol y ddinas a Sgeti.

Mae Gwasanaethau 20a a 21a yn aros ger Campws Llwyn-y-bryn ac yn cysylltu canol y ddinas â Dyfnant.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM