Chwilio'r wefan
English
  • Twyll talebau archfarchnad yn targedu defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol

Twyll talebau archfarchnad yn targedu defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol

Mae Safonau Masnach Abertawe yn annog preswylwyr i beidio â chael eu twyllo i danysgrifio i fentrau talebau archfarchnad ffug ar wefannau cyfryngau cymdeithasol.

Dinas a Sir Abertawe

Mae twyllwyr ar-lein yn defnyddio safleoedd cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Facebook, i ddenu defnyddwyr i wneud cais am daleb arian yn ôl am ddim gan archfarchnadoedd poblogaidd y DU.

Mae adroddiadau i Safonau Masnach Abertawe yn honni bod y twyll yn costio £4.50 yr wythnos i'r rhai sydd wedi'u targedu dderbyn negeseuon testun, ac mae'n costio £5 ychwanegol i roi terfyn arnynt.

Meddai Mark Child, Aelod y Cabinet dros Les a Dinas Iach, "Unwaith y mae'r person diniwed wedi clicio ar y ddolen a darparu manylion personol, megis rhif ffôn symudol, bydd yn dechrau derbyn negeseuon testun am gyfradd bremiwm ac mae angen talu hyd yn oed mwy i roi terfyn arnynt.

"Mae'r achosion diweddaraf hyn yn manteisio ar boblogrwydd cyfryngau cymdeithasol a'r cynnydd yn nifer y bobl sy'n eu defnyddio.

"Gall y gwefannau y caiff pobl eu hailgyfeirio iddynt edrych yn gyfreithlon yn aml sy'n twyllo pobl i ddarparu eu manylion personol.

"Byddem yn annog pobl i ddefnyddio'u synnwyr cyffredin a defnyddio prawf syml pan gânt eu denu i wneud rhywbeth - pan fydd rhywbeth yn cael ei gynnig i chi, os yw'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, yna byddai'n well ei osgoi."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM