Chwilio'r wefan
English

Galwyr diwahoddiad yn ofyn damwain diweddar

Rydym wedi derbyn nifer o alwadau heddiw gan breswylwyr sydd wedi cael galwr diwahoddiad yn gofyn am wybodaeth ynghylch damwain ddiweddar ac hefyd yn honni ei fod o Gyngor Abertawe.

Mae'n glir mai gweithred dwyllodrus yw hon. Nid yw'r cyngor yn gwneud y fath alwadau.

Peidiwch ag ymateb a pheidiwch â throsglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol.

Peidiwch â thalu ffi ar gyfer unrhyw wasanaeth o'r natur hon.

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i roi gwybod am alwadau o'r natur hon, i'r llinell gymorth i ddefnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar: Cymraeg 03454 04 05 05,  Saesneg 03454 04 05 06

Sicrhewch fod perthnasau hŷn, ffrindiau a chymdogion yn ymwybodol o'r gweithredoedd twyllodrus dros y ffôn, i sicrhau nad ydynt yn dioddef.

Os ydych yn drwgdybio mai gweithred dwyllodrus yw'r alwad ffôn yna gorffennwch yr alwad ar unwaith.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM