Chwilio'r wefan
English

Cafodd mwy na 5,000 o bobl eu twyllo i anfon arian i gyfrifon banc gweithredwyr twyllodrus y llynedd.

Mae'r BBC wedi adrodd yn ddiweddar am dwyll a achosodd i dros 5,000 o bobl golli arian y llynedd. Derbyniodd y dioddefwyr e-byst a oedd yn esgus bod wrth fusnesau, yn gofyn am daliad am wasanaeth y rhoddwyd iddynt.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM