Chwilio'r wefan
English

5 x 60

Mae disgyblion ar draws Cymru'n mwynhau ffordd newydd a dyfeisgar o gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Abertawe.

5x60

Mae ein swyddogion yn newid y modd y darperir chwaraeon mewn ysgolion ac yn dangos y gellir defnyddio neuaddau, campfeydd a chaeau chwarae o fore gwyn tan nos.

Y Gweithgareddau

Mae swyddogion yn ymgynghori â grwpiau o ddisgyblion yn yr ysgol cyn penderfynu ar raglen o weithgareddau a gynhelir mewn sesiynau allgyrsiol. Drwy ymgynghori â disgyblion, gall swyddogion sicrhau bod y gweithgareddau a ddarperir yn boblogaidd gyda disgyblion, gan sicrhau sesiynau llawn ac actif o'r herwydd. Dawnsio stryd, pêl-droed, criced a dringo yw rhai o'r gweithgareddau a gynigir. Dim ond cip sydyn yw hwn o'r gweithgareddau a gynhelir ar draws y ddinas!

Mae 5x60 yn rhoi'r cyfle i ysgolion wneud y canlynol:

  • Gwrando ar anghenion pobl ifanc drwy roi cyfleoedd yr hoffent gymryd rhan ynddynt.
  • Cynnwys pob person ifanc, a hynny'n llwyr.
  • Darparu sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn amgylchedd diogel nad yw'n gystadleuol.

Drwy gymryd rhan yn rhaglen 5x60, bydd pobl ifanc yn:

  • Cymryd cyfrifoldeb am y gweithgareddau y maent yn eu dewis
  • Mwynhau chwaraeon a gweithgarwch corfforol
  • Helpu i gyflwyno a threfnu'r gweithgareddau.

Ein nod yw creu cenhedlaeth o blant a phobl ifanc sy'n gwirioni ar chwaraeon am oes. Rhennir ein Tîm PIA yn bedair ardal glwstwr ar draws Dinas Abertawe. Gweler gwybodaeth gyswllt swyddogion a hyfforddwyr yn eich ardal isod.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am 5x60 drwy fynd i 5x60 Sport WalesYn agor mewn ffenest newydd neu drwy ffonio'r Tîm Pobl Ifanc Actif ar  01792 635218.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM