Chwilio'r wefan
English

Llysgenhadon Ifanc

Un o ddyheadau Chwaraeon Cymru yw sicrhau bod pob plentyn yn gwirioni ar chwaraeon am oes

Young Ambassadors

Er mwyn cyflawni hyn, mae'n allweddol bod ymagwedd sy'n canolbwyntio ar bobl ifanc yn cael ei mabwysiadu.

Nod rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yw grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn fodelau rôl ac yn arweinwyr drwy chwaraeon, gan ddatblygu eu hyder a'u sgiliau er mwyn cynyddu cyfranogiad corfforol gan eraill. Bydd yr ymagwedd hon yn galluogi pobl ifanc i wneud eu penderfyniadau eu hunain trwy ymgynghori, arwain a pherchnogaeth.

Rôl Llysgenhadon Ifanc yw:

  • Cynyddu cyfranogiad a ffyrdd iach o fyw yn eu hysgol
  • Defnyddio chwaraeon i hyrwyddo gwerthoedd cadarnhaol chwaraeon
  • Bod yn fodel rôl a hyrwyddo AG a chwaraeon ysgol
  • Bod yn llais pobl ifanc ar AG a chwaraeon ysgol yn eu hysgolion a'u cymunedau

Gallwch gael mwy o wybodaeth am gynllun y Llysgenhadon Ifanc drwy glicio yma Young AmbassadorsYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM