Chwilio'r wefan
English

Alwadau ffôn twyllodrus gan bobl yn esgus bod yn swyddogion Cyngor Abertawe.

Mae preswylwyr yn Abertawe yn cael eu hannog i fod yn wyliadwrus yn dilyn cyfres o alwadau ffôn twyllodrus gan bobl yn esgus bod yn swyddogion Cyngor Abertawe.

Mae'n Tîm Safonau Masnach wedi derbyn nifer o alwadau ffôn gan breswylwyr pryderus sy'n dweud bod y person ar y ffôn yn honni ei fod o'r cyngor ac yn cyfeirio at ddamwain ddiweddar y cafodd y preswylydd yn ôl pob sôn.

Fel y gallwch weld, gall y galwyr fod yn gas ac yn sarhaus pan gân nhw eu herio a fyddai hynny ddim yn digwydd pe baen nhw'n ddilys.

Nid oes unrhyw un o'r cyngor yn cysylltu â phreswylwyr i ofyn cwestiynau o'r fath a byddem yn annog unrhyw un sy'n cael galwad ffôn fel hyn i roi'r ffôn i lawr cyn gynted â phosib, yn enwedig os gofynnir i chi ddatgelu rhif PIN eich banc oherwydd ni fyddem byth yn gofyn am rywbeth fel hynny. Mae'r galwyr hefyd yn camarwain pobl i feddwl mai ni sy'n cysylltu â nhw drwy glonio ein manylion cyswllt fel eu bod yn ymddangos ar ffonau'r preswylwyr.

Mae'r Llinell Gymorth Genedlaethol i Gwsmeriaid yn cynnal arolwg ar hyn o bryd ar ran Cyngor Abertawe ond, os cewch chi alwad, byddwch chi'n gallu gweld ar unwaith a yw'n alwad ddilys.

Gall y galwadau hyn beri cryn bryder pan gânt eu gwneud i bobl hŷn neu bobl ddiamddiffyn. Os oes gennych deulu neu ffrindiau rydych yn meddwl y gallant ddioddef gweithred dwyllodrus o'r fath, achubwch ar y cyfle i'w hatgoffa o'r peryglon a pha gamau gweithredu y dylent eu cymryd petaent yn cael galwad fel hyn. Dylid rhoi gwybod i'r Llinell Gymorth Genedlaethol i Gwsmeriaid drwy ffonio 03454 04 05 05 (Cymraeg) neu 03454 04 05 06 (Saesneg). Rhannwch i gynyddu ymwybyddiaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM