Chwilio'r wefan
English

Talk Talk

Ydych chi'n cofio'r weithred dwyllodrus Microsoft? Wel, mae cwsmeriaid Talk Talk bellach yn cael eu targedu mewn ffordd debyg.

Rydym wedi derbyn adroddiadau bod pobl yn derbyn galwadau ffôn yn dweud bod ganddynt firws ar eu cyfrifiadur. Maent wedyn yn cynnig datrys y broblem. Gall y weithred dwyllodrus hon gostio cannoedd o bunnoedd, a gall achosi i ffeiliau cyfrifiadurol gael eu niweidio neu eu colli.

Gallwch helpu i rwystro pobl eraill rhag dioddef trwy fyth gadael i bobl gael mynediad i'ch cyfrifiadur oni bai eich bod yn siŵr pwy ydynt. Rhowch y ffôn i lawr ar y galwyr hyn.

Cofiwch, hyd yn oed os ydych yn fedrus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron, efallai na fydd nifer o'ch ffrindiau neu'ch teulu. Rhannwch yr wybodaeth yma a'u helpu nhw i osgoi dioddef o weithred dwyllodrus.

Mae Talk Talk wedi llunio arweiniad er mwyn eich helpu i osgoi gweithredwyr twyllodrus https://help2.talktalk.co.uk/scam-phone-calls.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM