Chwilio'r wefan
English

Adnewyddu tanysgrifiadau Sky

Rydym yn derbyn adroddiadau bod pobl yn derbyn galwadau ffôn gan rywun sy'n esgus gweithio i Sky TV. Maent wedyn yn gofyn am fanylion banc er mwyn 'adnewyddu'ch tanysgrifiad'. Mae hwn yn weithred dwyllodrus.

Os ydych yn gwsmer Sky TV presennol, bydd eich manylion ganddynt eisoes.

Cofiwch, peidiwch byth â rhoi'ch manylion banc i rywun nad ydych yn ei adnabod neu'n ymddiried ynddo. Rhowch y ffôn i lawr ar y bobl hyn a rhowch wybod i ni www.abertawe.gov.uk/gweithreddwyllodrus.

Hyd yn oed os ydych chi'n ystyried y galwadau hyn yn amheus, efallai na fydd pobl ddiamddiffyn. Rhannwch yr wybodaeth hon er mwyn helpu eraill i osgoi cael eu twyllo.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM