Chwilio'r wefan
English

Teithiau rhwng Bywyd a Chelf: Richard Glynn Vivian (1835-1910)

Arddangosfa y Glynn Vivian

Portrait of Richard Glynn Vivian, 1882
15 Hyd 2016 - 15 Hyd 2021
2.00PM.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Glynn Vivian
Heol Alexandra Abertawe SA1 5DZ

Ystafelloedd 4 - 7

Richard Glynn Vivian oedd sylfaenydd ein horiel yn Abertawe. Wedi'i eni yn Abaty Singleton, roedd Glynn yn bedwerydd mab y teulu Vivian cefnog, perchnogion gwaith mwyndoddi copr mwyaf llwyddiannus y byd yn y 19eg ganrif.

Gadawodd Glynn ei gasgliad celf cyfan 'er mwynhad pobl Abertawe' ym 1908, ac agorodd yr oriel ym 1911, flwyddyn ar ôl ei farwolaeth.

Bu Glynn Vivian yn casglu trwy gydol ei fywyd, gan deithio'n helaeth ar agerlongau a threnau, a chaffael gwrthrychau a gwaith celf o bob gwlad yr ymwelodd â hi. Mae Teithiau rhwng Celf a Bywyd yn cyflwyno ei gasgliad ac yn dathlu ei fywyd am y tro cyntaf mewn dros 100 mlynedd.

Mae arweiniad amlgyfrwng digidol newydd yn ategu'r arddangosfa am Richard Glynn Vivian.

Lawrlwythwch am ddim, mae ar gael o iTunes a Google Play.

Cefnogir y prosiect yn hael gan grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri.


Llun: R.E. Pfeninger, Portread o Richard Glynn Vivian, 1882, Olew ar gynfas, Dinas a Sir Abertawe: Casgliad Oriel Gelf Glynn Vivian

Wedi'i bweru gan GOSS iCM