Chwilio'r wefan
English

Gweithred dwyllodrus gwe-rwydo gyda grantiau myfyrwyr

Mae'r weithred yn targedu myfyrwyr gydag e-bost sy'n honni eu bod nhw'n gymwys i dderbyn grant.

Bydd yr e-bost yn aml yn edrych fel ei fod wedi dod o swyddfa gyllid Prifysgol ac mae'n gofyn i'r myfyrwyr glicio ar ddolen. Mae'r ddolen yn mynd â nhw i wefan lle gofynnir iddynt nodi manylion personol gan gynnwys eu Rhif Yswiriant Gwladol a manylion banc. Mae'r safle'n honni bod angen yr wybodaeth hon er mwyn talu grant i gyfrif banc y myfyrwyr.

Gyda'r wybodaeth a roddir, byddai'r gweithredwyr twyllodrus yn cael mynediad i fanylion personol a gallent gael mynediad i gyfrif banc y myfyriwr.

Os ydych chi'n derbyn e-bost fel hwn neu un tebyg, peidiwch â chlicio ar y ddolen a ddarperir. Os ydych chi'n bryderus am e-bost gwe-rwydo posib, dylech fynd i'r wefan eich hunain yn hytrach na defnyddio'r ddolen a ddarperir. Peidiwch byth â rhoi manylion personol os nad ydych chi'n siŵr i bwy rydych yn eu rhoi neu os ydych chi'n amau eu bod nhw'n cael eu defnyddio ar gyfer gweithgarwch anghyfreithlon.

Os ydych chi'n credu ei fod yn bosib bod eich cyfrif banc wedi'i beryglu a/neu fod eich cerdyn chi wedi cael ei gamddefnyddio, dylech roi gwybod i'ch banc cyn gynted â phosib a hefyd roi gwybod i Action Fraud.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM