Chwilio'r wefan
English

Rhybudd meddalwedd wystlo bil cyfleustod

Mae biliau Nwy Prydain ffug wedi cael eu hanfon trwy e-bost at gwsmeriaid sy'n cynnwys meddalwedd wystlo wrth eu hagor.

Mae'r e-byst wedi'u llunio'n glyfar i edrych fel bil cyffredin. Mae'r e-bost yn cynnwys dolen a fydd yn lawrlwytho ffeil sy'n cloi'ch cyfrifiadur. Yr unig ffordd o gael mynediad i'ch cyfrifiadur eto yw talu ffi a dyma pam mai'r enw ar y math hwn o weithred dwyllodrus yw meddalwedd wystlo.

Os cewch chi e-bost gan gwmni sy'n honni ei fod yn cynnwys bil, mae nifer o bethau y gallwch eu gwirio.

  • Oes gennych gyfrif gyda'r cwmni hwn?
  • Ydy'r e-bost wedi'i gyfeirio atoch chi'n bersonol neu at deitl cyffredin megis Annwyl Gwsmer?
  • Ydy'r e-bost yn nodi'ch rhif cyfrif neu ydy e'n cyfeirio at 'eich cyfrif' yn unig?
  • Ydy unrhyw un o'r dolenni'n mynd i wefan gywir y cwmni?

Os yw'ch e-bost yn gyffredin ac nid yw'n cynnwys eitemau megis eich enw na'ch rhif cyfrif, gallai fod yn weithred dwyllodrus ac ni ddylech ei agor. Cofiwch - os yw e-bost yn cynnwys dolen nad ydych yn siŵr amdani, peidiwch â chlicio ar y ddolen. Yn lle hynny, ewch i'r dudalen yn uniongyrchol trwy deipio'r cyfeiriad.

Mae Nwy Prydain yn dweud y bydd e-byst bob amser wedi'u personoli ac yn aml yn dyfynnu'ch rhif cyfrif Nwy Prydain (lle mae'r e-bost yn cyfeirio'n benodol i'ch cyfrif) ac y byddan nhw'n cynnwys dolenni i wefan www.nwyprydain.co.uk yn unig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM