Chwilio'r wefan
English

Ystafelloedd achlysuron

Mae amrywiaeth eang o ystafelloedd achlysuron ar gael yn Neuadd y Ddinas, gan gynnwys Neuadd hardd Brangwyn

Tourism Awards Mae argaeledd yr ystafelloedd achlysuron yn gyfyngedig, felly archebwch mewn da bryd drwy ffonio 01792 635432. Gellir cynnal unrhyw ddigwyddiad, o ddull theatr i fwffe, o arddangosfa i gynhadledd. Mae'r ystafelloedd yn yr un coridor, felly mae'n hawdd symud o un i'r llall.

Gellir gweld clipiau ffilm o'r prif ystafelloedd yn y dolenni isod.

BrangwynAwardLocalHeroes1 Neuadd Brangwyn

Mae'r Neuadd Brangwyn yn lleoliad gwych ar gyfer ciniawau, priodasau a chynadleddau mawr. Mae'n ystafell hardd gyda nenfydau wedi'u haddurno, paneli pren a chyffyrddiadau art deco.  Fe'i haddurnir gyda phaneli enfawr yr Ymerodraeth Brydeinig gan yr artist Frank Brangwyn, yr enwyd y neuadd ar ei ôl.

Gall Neuadd Brangwyn gynnwys 1070 o bobl yn null theatr, a 500 wrth eistedd ar gyfer cinio ffurfiol. Gweler y clip ffilm YouTube isod i gael argraff o'r neuadd.

Ystafell Dderbyn yr Arglwydd Faer

Mae'r ystafell gain hon yn rhan o'r swît ddinesig ac fe'i defnyddir gan yr Arglwydd Faer i dderbyn ymwelwyr pwysig. Ceir oriel gerddorion ar un pen o'r ystafell a dyma safle'r ddeunawfed o baneli'r Ymerodraeth Brydeinig a baentiwyd gan Frank Brangwyn.

Mae Ystafell Dderbyn yr Arglwydd Faer yn lleoliad poblogaidd am seremonïau dinesig a gallwch weld cynllun yr ystafell yn y clip ffilm YouTube isod.

Neuadd Siôr

Mae Neuadd Siôr yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer arddangosfeydd a digwyddiadau ciniawa llai. Mae cymesuredd yr ystafell yn hyfryd gyda lluniau ffresgo ar y muriau a nenfwd uchel wedi'i addurno. Gellir gweld yr ystafell wedi'i gosod ar gyfer brecwast priodas yn y clip YouTube isod.

Gwneud ymholiad am gadw lle

Wedi'i bweru gan GOSS iCM