Chwilio'r wefan
English

Ystafelloedd cynhadledd

Mae ystafelloedd eraill ar gael sy'n cynnwys ystafelloedd bwrdd wedi'u paneli, a Siambr ysblennydd y Cyngor.

Siambr y Cyngor

Lleoliad eithriadol ar gyfer cyfarfodydd eithriadol. Mae CCB, darlithoedd a chynigion ffurfiol oll yn elwa ar yr ystafell glasurol, fawreddog hon.

Mae'r muriau argaen, y ffenestr ganolog gromennog a'r tapestri hwyaf yr ochr hon i'r Pas de Calaise, oll yn cyfuno i wneud i'ch cynrychiolwyr deimlo'n bwysicach ac yn rhan o'r digwyddiad.

Gyda seddi unigol a microffonau i 60, mae'r ystafell hon yn lleoliad sefydlog ar gyfer cyfarfodydd pwysig.

Dinner Table LayoutYstafelloedd Pwyllgor

Ceir pum ystafell bwyllgor (3a, 3b, 4, 5 a 6).   Mae gan yr ystafelloedd hyn, fel arfer, gynllun ystafell bwrdd traddodiadol. Ceir argaen o bren ceirios ar y muriau sy'n creu ymdeimlad o geinder moethus.

Gellir rhannu Ystafell 3 yn ddwy, a gellir ymuno Ystafell 4 a 5 at ei gilydd, gan roi hyblygrwydd.

Unwaith eto, gellir cynnwys unrhyw ddigwyddiad, o ddull theatr i fwffe, o arddangosfa i gynhadledd. Mae'r ystafelloedd yn yr un coridor, felly mae'n hawdd symud o un i'r llall.

Gwneud ymholiad am gadw lle

Wedi'i bweru gan GOSS iCM