Chwilio'r wefan
English

Gochelwch rhag Twyll Elusennol

Mae'r Biwro Cudd-wybodaeth Twyll Cenedlaethol wedi casglu gwybodaeth sy'n nodi twyll sy'n dod i'r amlwg, lle mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cael eu defnyddio i ddenu aelodau'r cyhoedd i roi arian i elusennau lles anifeiliaid dramor, nad ydynt yn bodoli.

CYNGOR AR DDIOGELU/ATALIAETH

Weithiau gall yr erthygl neu'r neges ar y cyfrwng cymdeithasol nodi bod y taliadau ar gyfer sefydliad elusennol neu 'achos da'. Yn anffodus, nid yw'r rhain yn ddilys ym mhob achos ac os oes unrhyw amheuaeth, ewch ati i arfer diwydrwydd dyladwy.

Arwyddion eraill y dylech gadw llygad amdanynt:

 • Mae elusennau dilys wedi'u cofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau ac maent yn argraffu eu manylion cofrestru ar bob dogfen, bag casglu, amlen a phob neges electronig, etc. Gwiriwch fod y manylion hyn yn bodoli a chysylltwch â'r Comisiwn Elusennau i gadarnhau eu bod yn ddilys. Gallwch ei ffonio ar y llinell gymorth 0845 300 0218 neu ewch i www.charity-commission.gov.uk lle mae ganddo cofrestr elusen ar-lein.
   
 • Os yw'r casgliad ar gyfer elusen y gwyddoch ei bod yn ddilys, gwiriwch fod y casgliad wedi'i awdurdodi gan ofyn i'r elusen yn uniongyrchol gan ddefnyddio manylion o'r llyfr ffôn neu wefan ddilys.
   
 • Cadwch lygad am ramadeg a sillafu gwael mewn e-byst a dogfennau eraill, gan gynnwys yr amlenni casglu.
   
 • Anfonwch eich cyfraniad i'r elusen yn uniongyrchol. Gall hyn olygu ychydig mwy o waith, ond o leiaf gallwch fod yn siŵr y bydd eich cyfraniad yn cyrraedd y lle iawn.
   
 • Os oes gennych unrhyw bryderon, gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth o wefan y llywodraeth - https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission/about
   
 • Os yw hyn neu unrhyw dwyll arall wedi effeithio arnoch, rhowch wybod i Action Fraud drwy ffonio 0300 123 2040 neu ewch i www.actionfraud.police.uk
Wedi'i bweru gan GOSS iCM