Chwilio'r wefan
English

Galwadau twyllodrus am Sky TV

Byddwch yn wyliadwrus o alwadau ffôn yr honnir eu bod yn dod o gwmni 'Sky' sy'n dweud eich bod mewn dyled ar eich bil a bod angen i chi dalu'r gweddill. Gofynnir i chi am fanylion eich cerdyn er mwyn talu.

Sut i osgoi gweithredoedd twyllodrus ar-lein a thros y ffôn

Byddwch yn ofalus iawn bod pobl neu sefydliadau yr ydych yn datgelu gwybodaeth am gerdyn talu neu wybodaeth gyfrinachol arall iddynt yn ddilys. Hyd yn oed dan yr amgylchiadau hynny, peidiwch byth â datgelu cyfrineiriau.

Ni fydd sefydliadau dibynadwy'n gofyn am eich cyfrinair na'ch rhif pin drwy e-bost, galwad ffôn nac unrhyw fodd arall.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM